Partij voor de Dieren: ‘Plannen voor Suikerzijde zijn rampzalig voor weidevogels’

nieuws
Een kaart van het Stedenbouwkundig plan voor de suiker - Bron: Gemeente Groningen

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren wil dat het college van B&W zo snel mogelijk met alternatieven komt voor de plannen die er liggen voor de Suikerzijde. Volgens de fractie is het verlies aan leefwereld voor bedreigde vogelsoorten te belangrijk om voor woningbouw op te offeren.

De fractie noemt het vreemd dat er nu al van alles gebeurt op het terrein, terwijl de raad nog goedkeuring moet geven aan de gemeentelijke plannen voor het gebied. “Aan weidevogelbeheerders is al medegedeeld dat hun broedgebied binnenkort moet functioneren als natuurcompensatie voor de geoorde fuut en de watervleermuis. Dat betekent: natuur met natuur compenseren”, zo stelt Kirsten de Wrede.

De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren noemt dan ook ‘te zot voor woorden’ dat vanwege de natuurcompensatie een  weidevogelgebied naast het Westpark moet verdwijnen: “Voordat onherroepelijke schade optreedt, moet de gemeente nu stoppen met deze plannen. Om de vloeivelden heen bouwen, zodat compensatie niet nodig is en het gebied van de grutto’s onaangetast blijft.”

Deel dit artikel: