Kamerfractie Partij voor de Dieren wil stop noodsteun voor pilotenopleiding op vliegveld Eelde

nieuws
Foto: Estormiz via Wikimedia Commons (CC 1.0 SA)

De fractie van de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer vindt het vreemd dat de KLM Flight Academy op Groningen Airport Eelde ruim anderhalf miljoen euro steun heeft ontvangen vanuit de NOW-regeling, terwijl het aantal uitvoerde lesvluchten het afgelopen jaar met 23 procent is gestegen. De fractie diende donderdagmiddag schriftelijke vragen in bij de verantwoordelijke ministers.

De NOW-regeling is bedoeld voor bedrijven die, als gevolg van de coronacrisis, ernstige inkomstenverliezen hebben geleden. Maar het aantal lesvluchten vanaf Eelde steeg juist met 23 procent. Waarom de vliegschool daarom inkomsten moest compenseren, is een raadsel voor de PvdD-fractie. “De omzet van de KLM Flight Academy zou ongeveer overeen moeten komen met het aantal leerlingen, vermenigvuldigd met de kosten van de opleiding à 122.000 euro”, zo stelt Kamerlid Lammert van Raan in zijn vragen aan ministers Koolmees (Sociale Zaken en Werkgelegenheid), Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Schouten (Natuur en Voedselkwaliteit).

Daarnaast vindt de fractie het vreemd dat de overheid ervoor kiest om een pilotenopleiding te subsidiëren, terwijl er volgens de fractie in de toekomst minder piloten nodig zijn. De ‘onvermijdelijke krimp van de luchtvaart’ zou daarvoor gaan zorgen. “Dit geld  zou ook kunnen worden gebruikt om piloten te helpen in de transitie naar een duurzamere baan”, aldus Van Raan.

De ministers moeten van de PvdD-fractie ook antwoord geven op een aantal vragen, die de Partij voor de Dieren begin maart heeft ingediend bij het College van Gedeputeerde Staten in Groningen. De fractie vreest namelijk voor forse overlast voor omwonenden en verstoring in natuurgebieden door de extra lesvluchten die sinds begin dit jaar worden uitgevoerd.

Eind februari gaf de vliegschool zelf nog aan dat inwoners van de dorpen Glimmen en Haren rekening moesten houden met extra geluidsoverlast in de avonduren, omdat er lesvluchten moesten worden ingehaald.

Deel dit artikel: