SP: “Schoonmakers van gemeentelijke panden moeten in dienst worden genomen”

Schoonmakers van gemeentelijke panden moeten in dienst van de gemeente Groningen komen. Daartoe roept de fractie van de SP de coalitiepartijen GroenLinks en PvdA op.

Per 1 januari 2022 lopen de huidige contracten met de commerciële schoonmaakbedrijven af. Voor het contract afloopt moet de gemeenteraad een keuze maken of de schoonmaak opnieuw vermarkt moet gaan worden of dat men in dienst van de gemeente komt. Tijden de commissievergadering bleek dat behalve de SP ook de Partij voor de Dieren voorstander is van het in dienst nemen van de schoonmakers. Ook de Partij van de Arbeid gaf haar voorkeur aan. Volgens de SP betekent dit dat de bal nu bij GroenLinks ligt.

“Heeft GroenLinks het lef”
“Het is glashelder welk werk van waarde is en wie een eerlijk loon moet verdienen”, zegt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. “We moeten harde werkers ontdoen van de concurrentie op arbeidsvoorwaarden, permanente onzekerheid en toenemende werkdruk door aanbestedingen.” Volgens de SP heeft GroenLinks een sleutelrol. “De coronacrisis benadrukt nogmaals dat we van concurrentie naar samenwerking moeten. GroenLinks kan de vermarkting van de schoonmaak terugdraaien. Ik vraag me alleen af of ze het lef wel hebben.”

Meer zekerheid en loon
Dat er in de gemeenteraad gesproken wordt over het in dienst nemen van de schoonmakers is niet voor het eerst. Al langere tijd staat een meerderheid van de raad achter dit voorstel. “Het geeft de schoonmakers meer zekerheid en loon, schoonmaakbedrijven verliezen hun winsten en de gemeente moet hier meer voor betalen.” Het in dienst nemen kost de gemeente op jaarbasis 5 ton. Op woensdag 16 december gaat de gemeenteraad een besluit nemen.