DIFTAR gaat terug naar de tekentafel, wordt komende jaren niet ingevoerd

nieuws

Afvalsysteem DIFTAR wordt de komende jaren niet ingevoerd in de gemeente Groningen. Het debat over het nieuwe afvalbeleid liep spaak waardoor DIFTAR terug naar de tekentafel moet.

Het debat over het nieuwe afvalbeleid verliep verhit waarbij er veel schorsingen nodig waren. Het liep met name spaak op het onderdeel of er straks per kilo afval betaald moet gaan worden of per keer dat men naar de vuilnisbak loopt. Gedurende de avond besloot GroenLinks dat er onderzoek gedaan moet worden of een afvalsysteem waarbij bewoners per kilo betalen voordeliger uitpakt dan dat ze per keer iets aanbieden. Dit betekent dat er voorlopig geen DIFTAR komt en dat inwoners van de gemeente Groningen jaarlijks een vast bedrag blijven betalen. In de toekomst wordt er verder gepraat over DIFTAR.

“Dit is een groot succes”
De motie die uit gaat zoeken of DIFTAR op gewicht mogelijk is, werd uiteindelijk met 22 stemmen tegen 21 stemmen aangenomen. Fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP: “Groningers gefeliciteerd! Komende jaren wordt DIFTAR niet ingevoerd in Groningen.” Daan Brandenbarg van de SP: “Dit is een groot succes voor alle inwoners die zich de laatste tijd hebben georganiseerd tegen dit systeem en politiek van individualisme.”

Zorgvuldig onderzoek is belangrijk
De fractie van GroenLinks laat schriftelijke weten: “GroenLinks was en blijft voorstander van een systeem met een zo hoog mogelijk hergebruik, zo min mogelijk restafval en tegen zo laag mogelijke kosten. Wij zien nog steeds goede kansen om een vorm van DIFTAR in te voeren als de resultaten van het onderzoek naar DIFTAR met afrekening per kilo bekend zullen zijn. We constateren dat de raad eerst meer duidelijkheid nodig heeft daarover, alvorens er een besluit kan worden genomen over invoering van DIFTAR. Liever hadden we dat nu gedaan, maar zorgvuldig onderzoek is ook belangrijk.”

Deel dit artikel: