Bewoners Hoofdweg Harkstede tegen komst bijzondere woonvorm

nieuws
Foto Andor Heij. Klein Harkstede met op de achtergrond Meerstad.

Bewoners van de Hoofdweg in Harkstede hebben diverse raadsleden een brandbrief gestuurd waarin ze protesteren tegen de komst van een woonvorm voor negen mensen met psychiatrische en//of verslavingsproblemen.

De gemeente Groningen, zes zorginstellingen en woningcorporatie Lefier hebben voor deze negen mensen plus een begeleider nieuwe huisvesting gepland op de voormalige locatie van Bureau Meerstad aan de Hoofdweg. De omwonenden vinden de locatie ongeschikt. De gemeente heeft het over een afgelegen terrein, op minstens honderd meter van andere woningen.

De omwonenden spreken echter van een kinderrijk, bebouwd gebied. Zo woont op slechts eniele mteters van de beoogde locatie een gezin met vier kinderen, en even verderop wonen nog meer families met kroost. Bovendien is de Hoofdweg naast een veelgebruikte autoweg ook dé drukke en enige doorgaande fietsroute voor honderden leerlingen van basisscholen en het middelbaar onderwijs. De locatie is dan ook verre van prikkelarm, zoals de gemeente suggereert.

De omwonenden vrezen overlast en de komst van dealers. Bovendien zijn ze bang dat hun huizen sterk afnemen in waarde. Door het tijdelijke karakter van de vergunning hebben zij juridisch gezien geen recht op planschade en lijden zij derhalve grote financiële schade.

Deel dit artikel: