Reizigersvereniging ROVER: ‘Geen geld voor spoorprojecten naar de Ring Zuid’

De afdeling van ROVER in Groningen vreest dat de kostenoverschrijding van de Ring Zuid ten koste zal gaan van spoorprojecten in de regio. De reizigersorganisatie roept Provinciale Staten daarom op om dit te voorkomen.

ROVER vindt principieel dat geld dat is gereserveerd voor spoorprojecten niet gebruikt mag worden voor investeringen in wegen. Openbaar vervoer is volgens de reizigersvereniging van vitaal belang voor mensen die geen beschikking hebben over een auto, zoals scholieren en mensen met een beperking. Ook vreest de organisatie dat het ontbreken van goede treinverbindingen de economische ontwikkeling van de regio schaadt en dat het moeilijker wordt om milieuproblemen op te lossen.

Het tekort bij de zuidelijke ringweg bedraagt tenminste 135 miljoen euro, maar daar komen waarschijnlijk nog tientallen miljoenen bij, mogelijk meer dan honderd. Gedeputeerde Het ontbrekende geld moet komen uit de de zogenoemde RSP-pot. Geld dat de provincie kreeg voor het niet doorgaan van de Zuiderzeelijn en het was bedoeld voor infrastructurele projecten in de provincie, zoals het spoor naar Stadskanaal, de Wunderline naar Duitsland en de verdubbeling van de N33.