“Raadsleden en wethouders moeten deel vergoeding inleveren”

nieuws
SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. Foto: Sebastiaan Scheffer

Gemeenteraadsleden en wethouders in de gemeente Groningen moeten een deel van hun vergoedingen inleveren. Althans dat is het voorstel van de fractie van de SP in de gemeenteraad.

De fractie wil dat 25 procent van de raadsvergoedingen en 12,5 procent van de wethouderssalarissen geïnvesteerd gaat worden in mensen die het hardst getroffen worden door de coronacrisis. In totaal zou het gaan om een bedrag van 900.000 euro dat gestort moet worden in een solidariteitsfonds voor armoedebestrijding.

900.000 euro
“De coronacrisis heeft aangetoond dat samenwerking en solidariteit onmisbaar voor onze samenleving zijn”, vertelt SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk. “De politiek moet in deze tijd de solidariteit organiseren. Zolang de coronacrisis duurt moet de politiek het goede voorbeeld geven.” De socialisten vinden het meer dan een symbolisch voorstel. “Negenhonderdduizend euro is een heleboel geld. Dat is moeilijk elders in de gemeentebegroting te vinden en is zeker voor mensen die inkomensondersteuning nodig hebben geen overbodige luxe.” Over wat de burgemeester bij kan dragen aan het fonds doet de SP geen uitspraken. “Wat hij bij kan dragen zien wij als een bonus voor het solidariteitsfonds.”

Salarissen en vergoedingen zijn te hoog
De SP heeft vaker voorgesteld om de salarissen en vergoedingen voor politici te verlagen. De partij vindt de salarissen en vergoeding van politici veel te hoog in vergelijking tot de lonen en uitkeringen van gewone mensen. “Daarom dragen SP-raadsleden het overgrote deel van hun vergoedingen al af aan onze partij. Daar betalen wij onze acties, onze hulpdiensten en onze praktische hulp aan mensen van. Mocht de gemeenteraad van Groningen ons voorstel steunen, dan dragen ook wij 25% van onze raadsvergoeding af aan het solidariteitsfonds.”

Het voorstel wordt komende woensdag besproken tijdens de gemeenteraadsvergadering.

Deel dit artikel: