Bewoners Haren willen diftar behouden

nieuws
foto: Roel Breet

De bewoners van de oude gemeente Haren willen de diftar behouden. Dat zegt de Stadspartij. Diftar is een systeem waarbij je betaalt voor de hoeveelheid afval die je hebt.

De stad Groningen kent een dergelijk systeem niet. Er wordt al jarenlang gediscussieerd over de invoering van diftar, maar het stuit steeds op diverse bezwaren.

In Haren is onrust ontstaan, vanwege een enquête die de gemeente heeft gehouden onder de bewoners van Haren over de afvalinzameling. De Stadspartij wijst er op dat bij de fusie tussen Groningen, Haren en Ten Boer is afgesproken dat de diftar in Haren gehandhaafd blijft.

Deel dit artikel:

  1. Snap niet waar de Stadspartij zich druk om maakt. Als de bewoners van de oude gemeente Haren de diftar echt willen behouden, zullen ze dat via die enquête wel laten weten. Overigens wordt in Haren ook volop geklaagd over illegale afvaldumps in gemeentelijke prullenbakken (en daarbuiten). Ook wordt in Haren geklaagd over het feit dat men geen gebruik mag maken van het ‘gratis’ storten van grofvuil in Groningen.

    Er wordt wat af geklaagd in het rijkste dorp van het Noorden! :)

  2. Begrijpt, dat het stadsdeel Haren en Groningen tegen elkaar worden uitgespeeld als het gaat om diftar. Zolang die ondergrondse containers niet optimaal functioneren moet je er niet aan beginnen. Zelfs met een rijbewijspasje te openen! Het niet op tijd legen. Bovendien zijn gemeenten waar diftar is ingevoerd, de bewoners voor hun afval veel duurder uit. Daar kan geen afvalscheiding tegenop. Ook is het een bron van inkomsten op de begroting. En zal het een melkkoe blijven! Mijn angst is uiteindelijk heel veel zwerfvuil.En om dit te controleren moet er ook mankracht worden ingezet. Nog meer dan nu. Per saldo zullen we veel meer kwijt zijn.

  3. Diftar zal vooral in probleemwijken leiden tot asociaal gedrag (dumping, tuinen en balkons vol afval). Als je ondergrondse container per aanbieding gaat afrekenen en de kliko naar gewicht is er ook sprake van ongelijkheid. Op gewicht kun je nauwelijks besparen, op volume wel door je afval zo compact mogelijk te maken. Daarnaast krijg je mensen die snel wat in de kliko van de buren flikkeren als ie al aan de weg staat. De gemeente kan beter inzetten op afvalscheiding aan de bron. dus plastic en blik apart, net zoal glas. Dan worden mensen ook meer bewust van hoeveel verpakkingsmateriaal ze verbruiken.

    Ik dacht trouwens dat die Partij zijn naam veranderd hat in Stad en Ommeland, maar dat is kennelijk met de stille trom weer teruggedraaid.

  4. als je geld kunt verdienen door je afval in de bosjes of op straat te flikkeren dan zijn er genoeg die hier hun verdienmodel op willen aanpassen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *