SP: ‘Eerst werkloosheid oplossen, dan pas buitenlandse werknemers inhuren’

nieuws
Foto: Google Maps

De gemeenteraadsfractie van de SP heeft vrijdag schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W over de oproep van VNO-NCW Noord om het inhuren van buitenlandse arbeidskrachten te vereenvoudigen.

De vragen van de SP volgen op een oproep die Ton Schroor, directeur van VNO-NCW Noord, afgelopen woensdag deed in Nieuwspoort in Den Haag. Om een recessie te voorkomen riep hij op om het voor het noordelijk bedrijfsleven eenvoudiger te maken om hoogopgeleide buitenlandse werknemers in te huren van buiten de EU.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk duidt in zijn vragen aan het college op de vele Groningers die langdurig werkloos zijn: “Is het college met de SP van mening dat (noordelijke) overheden, waaronder de gemeente Groningen, ondernemingen moeten verplichten om mee te werken aan het realiseren van volledige werkgelegenheid?” Ook vraagt de fractie aan de raad om zich in te zetten voor hogere lonen. De fractie meent dat dit helpt bij het vervullen van nieuwe vacatures, zonder arbeidskrachten van buitenaf in te huren.