15 miljoen euro landschapscompensatie voor stroomverbinding

nieuws
foto Andor Heij

Het Rijk en de provincie stellen bijna 15 miljoen euro beschikbaar om natuur en landschap te compenseren bij de aanleg van de hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten. 

Tussen januari en maart 2018 werden zeven beroepschriften ingediend bij de Raad van State tegen de hoogspanningsverbinding. De lijn tussen Eemshaven en Vierverlaten stuit op veel verzet uit de omgeving vanwege de aantasting van omgeving en kwetsbare natuur. De uitspraak van de Raad van State hierover volgt op 11 juli aanstaande. De provincie hoopt met deze investering aan de bezwaarmakende partijen tegemoet te komen, maar wacht wel met de uitvoering op tot het definitieve oordeel van de Raad van State.

Op basis van verkennende gesprekken tussen provincie, gemeenten en bewoners(groepen) komt er een programmaplan: Een lijst met mogelijke landschapsmaatregelen. Dit zijn projecten om de samenhang tussen de dorpen en het omliggend landschap te verbeteren en om landschappelijke structuren te versterken.