Berichten met de tag ‘rijk’

nieuws

Gemeente krijgt vijftien miljoen euro extra van Rijksoverheid voor wijkvernieuwing

De Rijksoverheid maakt binnenkort zo’n vijftien miljoen euro vrij om bij te dragen aan de wijkvernieuwing in de stad Groningen. Dat betekent volgens wethouder Roeland van der Schaaf bijna een verdubbeling van het budget dat…

nieuws

Overheden eisen concrete afspraken over schadeafhandeling

De provincie en de gemeenten in Groningen sturen dinsdagmiddag een brief aan minister Wiebes en minister Ollongren. Daarin vragen ze hen om op korte termijn concrete afspraken te maken over het versnellen en verbeteren van…

nieuws

Vanaf 2030 geen nieuwe vervuilende vuilnisauto’s meer in Groningen

De gemeente Groningen heeft dinsdagmiddag tijdens de ministerraad een convenant ondertekend met het Rijk, waarin het afspreekt om vanaf 2030 geen nieuwe vervuilende vuilniswagens meer aan te schaffen. In de jaren erna moeten alle vuilniswagens…

nieuws

Gemeente stevent op jaarlijks tekort van 35 miljoen af

Bij de gemeente Groningen dreigt een tekort van 35 miljoen euro. Dat zegt D66 wethouder Paul de Rook in het Algemeen Dagblad

nieuws

ChristenUnie: Gemeente moet regie nemen bij inburgeringstrajecten

De gemeenteraadsfractie van de ChristenUnie heeft het college vrijdagmiddag gevraagd om zelf de regie te voeren bij inburgeringstrajecten.

nieuws

4 miljoen euro tekort op begroting gemeente Groningen

De gemeente Groningen krijgt komend jaar 14,6 miljoen euro minder aan Rijksvergoedingen voor uitkeringen en reïntegratie. Deze korting komt bovenop de bezuinigingen die eerder al werden aangekondigd. Dat zorgt ervoor dat er voor 2019 nog…

nieuws

15 miljoen euro landschapscompensatie voor stroomverbinding

Het Rijk en de provincie stellen bijna 15 miljoen euro beschikbaar om natuur en landschap te compenseren bij de aanleg van de hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten. 

nieuws

Vijf miljoen euro extra rijkssubsidie voor bereikbaarheid Groningen – Assen

Groningen en Drenthe krijgen 5 miljoen euro van het Rijk om bereikbaarheidsprojecten, die uit het programma ‘Beter Benutten’ gefinancierd werden, voort te zetten. Het geld is onder meer bedoeld voor de aanleg van de fietssnelweg…

nieuws

Meevaller van half miljard aan gasbaten ondanks dichtdraaien Groningse kraan

Ondanks het besluit van het kabinet om de gaskraan versneld dicht te draaien, levert aardgas het Rijk dit jaar nog wel ongeveer 400 miljoen euro aan extra inkomsten op.

nieuws

Bijdrage Rijk aan Stad relatief hoog in tegenstelling tot fusie-genoten

Gemiddeld kost één inwoner van de Gemeente Groningen 2971 euro aan rijksgeld per jaar, bijna 50% meer dan het landelijk gemiddelde van 1982 euro. Dat terwijl inwoners van Ten Boer en Haren respectievelijk 1471 euro  en…

nieuws

Stad kent erg weinig miljonairs

In de stad Groningen wonen erg weinig miljonairs. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Slechts een half procent van de Stadjers is miljonair.

nieuws

Twijfel over vergoeding kosten asielzoekers door Rijk

Of de gemeentes de extra kosten die zij maken voor asielzoekers vergoed krijgen van het Rijk is nog maar de vraag. Minister Dijsselbloem wil niet toezeggen dat hij die kosten ook daadwerkelijk gaat vergoeden.

F
U
R