Berichten met de tag ‘landschap’

nieuws

“Zonneparken op industriegebieden en langs snelwegen”

Zonne-energieparken moeten zoveel mogelijk aangelegd worden bij grootschalige industriegebieden. Dat is de aanbeveling van Bond Heemschut aan de gemeente en de provincie Groningen.

nieuws

Zootje bij Leekstermeer: ‘best triest eigenlijk’

In nog geen twee uur tijd hebben twee medewerkers van het Groninger Landschap een boot vol troep uit de oevers van het Leekstermeer gehaald.

nieuws

Groninger Landschap ‘naar de knoppen’

Het Groninger Landschap organiseert zondag een rondwandeling met het thema: “Naar de knoppen”.

nieuws

Groningse grutto bedreigd in Lissabon

Een nieuw vliegveld bij Lissabon bedreigt grutto’s en andere vogels. Het Groninger Landschap roept op een petitie te tekenen die belangrijk is voor de Groninger grutto’s.

nieuws

Aantal weidevogels in Reitdiep neemt toe ondanks landelijke daling

“Het aantal weidevogels in het Reitdiep is het afgelopen jaar toegenomen. Dit terwijl de landelijke trend een afname laat zien”, zo vertelt natuurbeheerder Arjan Hendriks.

nieuws

Begraven onder bloemrijk grasland op wierde van Wierum

Onder de rook van Groningen realiseert Het Groninger Landschap een kleinschalige natuurlijke begraafplaats op de wierde van Wierum.

nieuws

Laatste boer van Euvelgunne leeft voort in Thies Dijkhuisfonds

Ter nagedachtenis aan Thies Dijkhuis en om zijn levenswerk voort te zetten, heeft Het Groninger Landschap besloten om een Thies Dijkhuisfonds in het leven te roepen.

nieuws

Bekeuringen en camerabewaking in rustgebieden

Het Groninger Landschap kent diverse rustgebieden. Het betreden ervan heeft al meerdere boetes opgeleverd.

nieuws

Groninger Landschap wil herstel verbinding tussen Stad en Reitdiepgebied

Het Groninger Landschap dringt aan op een spoedige terugkeer van de Paddepoelsterbrug.

nieuws

15 miljoen euro landschapscompensatie voor stroomverbinding

Het Rijk en de provincie stellen bijna 15 miljoen euro beschikbaar om natuur en landschap te compenseren bij de aanleg van de hoogspanningsverbinding tussen de Eemshaven en Vierverlaten. 

nieuws

Geluiden van vier seizoenen vormen kunstwerk

Zondag 20 januari vanaf 14 uur zijn de geluiden van de Wolddijk van alle seizoenen te horen in een bijzondere geluidsreis. Deze verschijnt ook op cd.

nieuws

“Landschapstaken niet naar gemeenten”

De Erfgoedvereniging Heemschut Groningen vindt het belachelijk dat de provincie veel taken met betrekking tot landschapsbeleid wil overdragen naar de gemeenten.

F
U
R