Commissie moet adviseren aanpak ring Zuid

Een commissie van onafhankelijke deskundigen gaat opdrachtgevers en opdrachtnemers adviseren over de aanpak van de zuidelijke Ringweg. De comissie staat onder voorzitterschap van Prof dr. ir. M.J.C.M. Hertogh.

Provincie en Stadsbestuur  verwachten de komende maanden weinig tot geen grote zichtbare werkzaamheden. Anderzijds gaat het werk waar al toestemming voor is gewoon door, zoals de renovatie van het viaduct Vrijheidsplein, bij de skivijver bij het Europaplein en een aantal voorbereidende werkzaamheden aan de oostkant van de zuidelijke ringweg.

Momenteel werkt de aannemer aan een herziene planning, waarbij ook wordt gekeken of er nog ingelopen kan worden op de aangekondigde vertraging van drie jaar. Op basis van de herziene planning zullen provincie en stadsbestuur een nieuwe route-tijdtabel opstellen. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de al toegekende treinvrije periodes te benutten, met als doel verdere vertraging te voorkomen.

“Het is te vroeg uitspraken te doen over de extra kosten, het gaat om aanzienlijke bedragen. De financiële afspraken in het contract tussen Rijkswaterstaat en Combinatie Herepoort vormen het uitgangspunt. Daarin staat dat de aannemer een boete krijgt als de zuidelijke ringweg later wordt opgeleverd. De opdrachtgevers hebben nog vertrouwen in de aannemer. De gesprekken die op bestuurlijk niveau met de aannemer worden gevoerd, verlopen constructief. Als wij geen vertrouwen meer hadden, zouden wij niet akkoord gaan met het instellen van de commissie.’ schrijft Aanpak Ring Zuid

Deel dit artikel:

 1. En Pieter Muijzert zit er natuurlijk weer niet in. Schandalig. Ik begin wel steeds meer twijfels te krijgen aan de expertise van het Heerepoort consortium. Kennelijk is het allemaal te complex voor ze. Zijn de aanbestedingen alleen beoordeeld door het projectbureau en Rijkswaterstaat? Of is er een onafhankelijke partij die er ook naar gekeken heeft?

 2. Ik ga er van uit dat dhr Muijzert ook voor deelname aan dez commissie wordt uitgenodigd. Hij kan natuurlijk ook op eigen initiatief de commisie van ongevraagd advies voorzien. Ze zullen vast dit forum volgen.

 3. Schaamlap alla Terlouw?

  Al mijn spaargeld op dat het project gewoon doorgaat. Al gaat het twee keer zo duur worden, en de bouw twee keer zo lang duren. De lobby van de treuigstemmend corrupte sociale werkvoorziening genaamd Bouwend Nederland is veel te invloedrijk.

   1. Ja.

    Als het schoonmaakbedrijf waarvoor ik werk zou prutsen als de het gemiddelde bouwbedrijf/bouwcombinatie, zou dat bedrijf binnen een week moeten sluiten

    De boel oplichten (schiphol), op ongekende schaal falen… de bij de sociale werkplaats aangesloten lieden van Bouwend Nederland komen overal med weg

    # bananenland.

   2. Of het om politieke ambtsdragers gaat of ambtenaren of ondernemers of directeuren van voetbalclubs of assistenten of scouts. Wanneer het VSH niet zint dan moet iedereen direct worden ontslagen ivm wanprestateren, corruptie, etc. Dat zal al die smeerlappen wel leren om onze fraaie stad of club naar de vernieling te helpen.
    En dat alles gebaseerd op onverifieerbare bronnen.
    Vermakelijk is wel.

 4. De commissie is overigens niet onafhankelijk. Ze bestaat uit mensen van beide partijen en een onafhankelijk voorzitter.

  Aanpakringzuid: De commissie bestaat uit ervaren medewerkers van Aanpak Ring Zuid en Combinatie Herepoort die op enige afstand van het project staan. De commissie krijgt een onafhankelijk voorzitter: prof. dr. ir. M.J.C.M. Hertogh.

  De commissie is dus in het leven geroepen om wat lucht te scheppen. Kennelijk zat men vast met elkaar.

  1. Adrien.

   Vergeet onze jarenlang actieve zijnde topreaguurders Middenweg en Willem123 niet. Horen er ook bij.

   Met Middenweg ben ik het 90 van de 100 eens. Als die een lokale partij opricht, zie ik dingen in de stad ten goede veranderen.

  2. Vind je mijn mening zo belangrijk dan? Ik heb weinig verstand van wegenbouw, dus geen idee.

   Ik krijg alleen wel het idee dat er teveel kapiteins op het schip zitten. Teveel mensen die, kundig of niet, een beslissing kunnen nemen of tegenhouden.

   Of deze commissie iets gaat oplossen of dat het het bestrijden van symptomen is… We zullen het gaan zien.

 5. Vreselijk! Schandalig.! Weer maanden dat er niets gebeurd. Wanneer wordt nu eindelijk die Helperzoomtunnel geplaatst? Is daar nog steeds geen nieuw plan voor? Dus maar eindeloos, jaren lang, 50 km rijden op die tijdelijke Zuidelijke Ringweg. Dit kan toch zo niet? Begin anders eerst met de Westelijke Ringweg. Die had allang klaar moeten zijn. Misschien lukt dat in Groningen wel. Wat zijn hier al een goede projecten volkomen verknald, zoals afbraak van de Harmonie, verdwijnen van de trolleybus, afblazen van de tram en de Zuiderzeelijn. Ik ben een rasechte geboren stad-Groninger en was altijd trots op de stad, maar dat is nu bijna voorbij, dankzij een rij opeenvolgende volkomen incapabele Gemeentebesturen.

 6. Aan jullie allen hier. Ik zat vanmiddag met de ringweg heren om tafel van 14.00 uur tot 15.45 uur.In de bijeenkomst ging het beeldscherm aan met de brief die Fleur Graeper gistermiddag had op gesteld.
  Er zou een onafhankelijke commissie moeten komen.
  De keuze van deze professor kan ook wel een vriendje zijn van Fleur Graeper .Hij werkt een dag voor RWS en geeft let aan de Univerisiteit in Utrecht.Bij mijn weten is daar geen TU.
  Er zouden 4 onafhankelijke personen gekozen moeten worden,
  Dat is niet het geval ! 2 leden uit de aannemers en 2 leden van de Ringweg organisatie en alle 4 willen hun gezicht niet verliezen en proberen van alles om door te gaan.
  Wij hadden een afspraak met technici.Met 3 van de ringweg organisatie 1 gemeente een jochie van 20 i p . van Jeroen Engels gem Groningen en Iwan Kramer van prov Groningen. Het waren alle 3 mensen met een verkeerde achtergrond. Op vragen heeft u grondonderzoek / sonderingen en waterstanden bleven ze het antwoord schuldig was er niet.Het was een aan fluiting. Nu morgen de Statenleden inlichten van 17.00 tot 21.00 uur
  Het moet anders en kan anders.
  Stad en Ommeland zijn hier niet bij gebaat.

 7. Beste mensen hier ik zat vanmiddag van 14 u tot 15.45 u bij de ringweg organisatie.We zouden een afspraak hebben met technici en geen van de 3 Omgevings manager en ambtenaar Prov en and stagiaire gemeente Groningen.
  Allen hadden geen know how van de techniek en dat moet dit werk leiden.
  Het beeldscherm ging aan met de mededeling de brief van de ringweg organisatie en Fleur Graeper aan de gemeente raad en aan de Staten. Met de mededeling we gaan een onafhankelijke commissie vormen met 2 mensen van de aan nemer en 2 mensen van de ringweg organsatie.Met een professor die 1 dag voor RWS werkt en les geeft op de Universiteit te Utrecht waar geen infra is.Misschien een vriend van Fleur graeper. Verry van onafhankelijk is het dus.
  Op mijn vragen kan ik grondboringen en sonderingen en waterstanden zien was niet mogelijk.Met de vraag kunt iu een tekening van de ring op tafel te leggen.Antwoord nee. Ik heb van de N 33 midden over 22 km 2 tekeningen en hier 12 km niet mogelijk..Waar zijn we mee bezig ? Morgen spreken we de Staten commissie toe.
  De Groninger Staten zijn beslissend .Op mijn mededeling er is geen ruimte voor de verdiepte tunnel en tunnel kwam geen antwoord.Je hebt 50 m werk ruimte nodig. tussen leuningen Hereweg viaduct en brug Hoornsediep is slechts 25 meter en waar de weg nu 2 x 2 is er slechts 17,50 m breedte.
  Het werk moet stukje voor stukje bij langs lopen .Zolang het binnen het trace besluit ligt is dit geen probleem
  Je kunt delen trace herzien.
  De aannemers blijken in een VOF te zitten en niet in een BV.. De gehele registratie van Herepoort zit op een adres met 1 persoon in Amsterdam geregistreerd.Er zijn vele vreemde zaken.
  Ik zei ik zou graag als onafhankelijk persoon in een onafhankelijke commissie mee kijken.Geen aannemers geen Ringweg organisatie. Fleur Graeper en Herepoort en T=Ringweg organisatie proberen hun hachie te redden.
  Het gaat hier om de Groningers en de Ommelanden.Niet om deze mensen.

 8. Deze professor werkt 1 dag in de week voor RWS
  Deze professor geeft les aan de universiteit van Utrecht.
  Bij mijn weten wordt er geen infra lessen gegeven in Utrecht.
  Hoe heeft Fleur Graeper deze persoon toe gereikt gekregen.
  Met 2 personen van de aannemer
  Met 2 personen van ringweg organisatie te weten Fleur Graeper en Ton de Rook
  Ken u de uitslag ? ik wel !

  1. Mooi dat je je zelf weer zo voor schut zet Pieter. Deze professor is expert op het gebied van complexe infrastructuur vraagstukken en werkt aan de TU delft. https://www.tudelft.nl/citg/over-faculteit/afdelingen/materials-mechanics-management-design-3md/sections-labs/integral-design-management/chairs/integral-design/staff/hertogh-mjcm/ Dat je aan tafel zit bij het projectbureau lijkt me ook zeer onwaarschijnlijk. Het projectbureau heeft wel wat beters te doen dat voortdurend met iemand te overleggen die het hele project niet ziet zitten. Dan lever je ook geen constructieve bijdrage.Iemand die steeds weer over een nieuwe westelijke ring begint waar geen draagvlak voor is, daar heb je niks aan bij de uitvoering van zo’n project. Stoorzenders kun je er niet bij gebruiken. Wellicht het product van je overmatig gestimuleerde fantasie of heeft de provincie een fake adviesorgaantje opgezet waarin je veilig je obsessie kunt uitspelen?

 9. De aannemer werkt niet aan de weg maar aan een ‘herziene planning”.
  Dat zegt genoeg.
  De in Stad verantwoordelijke wethouder van de D66 houdt zich muisstil…… maar er komen verkiezingen aan.. we zullen ‘m vragen waar hij de extra honderden miljoenen vandaan wil toveren…

 10. De slager gaat hier zijn eigen vlees keuren. Deze commissie is niet onafhankelijk. A verdiepte weg c.q. tunnel kan niet aan gelegd worden.Waarom niet ? De weg bestaat uit 2 x 4 rijbanen.Te weten 2 x 2 voor doorrijdend verkeer en 2 x 2
  voor afslaand verkeer ? Horen/lezen jullie het goed afslaand verkeer maar de afslagen en opritten verdwijnen !
  Dit verdiepte stuk heeft 50 meter werkruimte nodig en die is er niet. De construcktie neemt 34 m in beslag en aan beide zijden 10 m werk ruimte. De huidige weg op brug Hoornsediep is 25 m en op Hereweg viaduct is ook 25 meter en waar de weg nu 2 x 2 is is er slechts 17,50 m ruimte.Op dit moment zijn over de lengte van de A 7 nog gen grondboringen en sonderingen en waterstanden bekend ! ze wilden 14 dagen geleden heipalen als proef slaan en deze week ze er weer uit trekken om de kleef te bepalen. Is niet geschied.Hoe kun je DAMWANDEN aanvoeren indie niets van de grond bekend is.Het mes moet in de ringweg organisatie en tevens bij de aannemer. Er lopen geen mensen met ervaring.De project directeur is de afgelopen 14 dagen er tussen uit genaaid en zit in de VS men zegt New York.Deze man had hier moeten zijn om voor de problemen te staan. In de Staten vergadering verklaarde gedeputeerde F.Graeper dat de Helperzoom tunnel de grondboringen en sonderingen in dec bekend zijn.
  Maar als laatste vraag en haar antwoord : het is een juridisch gevecht.
  De Staten partijen willen een commissie onafhankelijk en een bredere opdracht om naar te kijken en willen verklaring betreft de financien. En niet elke 4 maand maar elke 4 weken of eind van de maand. fl Greaper en P.de Rook zijn van de zelfde partij D 66 en zwijgen vanwege de verkiezingen het zijn 4 handen op een buik.
  Het huidige project is geen oplossing voor Stad en Ommeland . De nog te verbeteren oude westring Friesche Straatweg met laan 40–45 zou om aan de eisen te voldoen over grote lengten verdiept aan gelegd moeten worden kosten van 225 miljoen omhoog gaand naar 600/700 miljoen. Een ruimere westring zal 192 -222 miljoen gaan kosten maar in 2 1/2 jaar gereed en dan daarna kun je de zuidring deels vierkant afsluiten.Nu wordt er veel geinvessteerd in een sterfhuis constructie hetgeen alles weer afgebroken moet worden.
  Ik wacht op een uitnodiging en anders achter de schermen hetgeen ik al vanaf 2002 in Groningen en Drenthe doe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *