Commissie moet adviseren aanpak ring Zuid

Een commissie van onafhankelijke deskundigen gaat opdrachtgevers en opdrachtnemers adviseren over de aanpak van de zuidelijke Ringweg. De comissie staat onder voorzitterschap van Prof dr. ir. M.J.C.M. Hertogh.

Provincie en Stadsbestuur  verwachten de komende maanden weinig tot geen grote zichtbare werkzaamheden. Anderzijds gaat het werk waar al toestemming voor is gewoon door, zoals de renovatie van het viaduct Vrijheidsplein, bij de skivijver bij het Europaplein en een aantal voorbereidende werkzaamheden aan de oostkant van de zuidelijke ringweg.

Momenteel werkt de aannemer aan een herziene planning, waarbij ook wordt gekeken of er nog ingelopen kan worden op de aangekondigde vertraging van drie jaar. Op basis van de herziene planning zullen provincie en stadsbestuur een nieuwe route-tijdtabel opstellen. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de al toegekende treinvrije periodes te benutten, met als doel verdere vertraging te voorkomen.

“Het is te vroeg uitspraken te doen over de extra kosten, het gaat om aanzienlijke bedragen. De financiële afspraken in het contract tussen Rijkswaterstaat en Combinatie Herepoort vormen het uitgangspunt. Daarin staat dat de aannemer een boete krijgt als de zuidelijke ringweg later wordt opgeleverd. De opdrachtgevers hebben nog vertrouwen in de aannemer. De gesprekken die op bestuurlijk niveau met de aannemer worden gevoerd, verlopen constructief. Als wij geen vertrouwen meer hadden, zouden wij niet akkoord gaan met het instellen van de commissie.’ schrijft Aanpak Ring Zuid

Deel dit artikel: