Partij voor de Dieren organiseert demonstratie tegen afschieten zwerfkatten

nieuws
Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Omdat op 19 september een Statencommissie de beleidsnotitie Fauna en Flora gaat bespreken (waarin ook het beheer van de zwerfkattenpopulatie aan bod komt) organiseert de Partij voor de Dieren op deze dag een demonstratie voor het provinciehuis in de Stad. 

De PvdD wil dat de dieren niet worden afgeschoten, een plan wat mogelijk op tafel komt: “De enige diervriendelijke en beproefde methode om iets aan zwerfkattenproblematiek te doen is het vangen, castreren of steriliseren en terugplaatsen van de katten. Hierdoor komen er geen nieuwe katten bij. Als deze katten voldoende gesocialiseerd zijn, kunnen ze eventueel via een plaatselijk dierenasiel herplaatst worden.”

In de beleidsnotitie Flora en Fauna voor 2018 staat dat het aantal zwerfkatten teruggebracht moet worden, omdat zij jaarlijks ongeveer 140 miljoen gewervelde dieren (voornamelijk vogels) doden. In Friesland en Zeeland mogen zwerfkatten nu al afgeschoten worden.

De Nederlandse Jagersvereniging ziet opvang, castratie en terugplaatsing niet als oplossing: “Wij zijn tegen het terugplaatsen van huiskatten in de natuur, omdat het de problemen in stand houdt. Daar waar het vangen van verwilderde huiskatten onmogelijk is, moeten ze zo snel mogelijk op een andere humane wijze uit de natuur worden verwijderd. Afschot is een selectieve en diervriendelijke methode, waarbij geen sprake is van stress door vangen, hanteren en transporteren,” zo schrijft de vereniging op haar website.

De demonstratie van de PvdD vindt plaats om 13.00 uur op het provinciehuis van Groningen (Martinikerkhof 12).