Provincie en boeren gaan gezamenlijk voor duurzame landbouw

nieuws
Foto: Provincie Groningen

Maandagmiddag presenteerden de drie noordelijke provincies samen met natuur- en landbouworganisaties een voorstel voor de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw. Daarin wordt steun van het Rijk gevraagd om de landbouw in het Noorden te verduurzamen.

De samenwerkende partners maken zich met het voorstel sterk voor een economisch sterke landbouw die in evenwicht is met de omgeving. “Het is van groot belang om tot maatregelen te komen die effect hebben. De biodiversiteit herstelt zich in natuurgebieden voorzichtig, maar in landbouwgebieden zien we dat die juist afneemt. Daar willen we gezamenlijk concreet wat aan gaan doen.”, aldus Gedeputeerde Henk Staghouwer.

De drie noordelijke provincies hopen dat het voorstel voor de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw door het kabinet wordt omarmd en dat minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) haar steun verleent aan het initiatief. Eerder droeg de Provincie Groningen al 200.000 euro bij aan een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Deel dit artikel: