Berichten met de tag ‘landbouw’

nieuws

Partij voor de Dieren wil radicale omslag in provinciale aanpak natuurinclusieve landbouw

De Regiodeal Natuurinclusieve landbouw is een goed initiatief om deze landbouw in de provincie Groningen een boost te geven. Maar volgens de Statenfractie van de Partij voor de Dieren hebben de tientallen miljoenen die zijn…

nieuws

Zestien organisaties ondertekenen manifest om Groninger akkervogels beter te beschermen

Zestien organisaties hebben een manifest ondertekend om de Groninger akkervogels beter te beschermen. Met het manifest wordt ook een actieplan aangekondigd dat aan het einde van dit jaar klaar moet zijn.

nieuws

“Als we niets doen, dan holt de natuur achteruit. Gelukkig is het tij aan het keren”

Het blijft cruciaal om aandacht te hebben voor de natuur, zowel in landbouwgebieden als in de stad. Dat zegt Stadsvogeladviseur Maricée Ten Bosch in een interview met de Vogelbescherming.

nieuws

Eerste kievitsei provincie Groningen gevonden nabij Leegkerk

Weidevogelbeschermer Bertjaap Darwinkel heeft woensdag het eerste kievitsei van de provincie Groningen gevonden. Darwinkel vond het nest op een landerij nabij Leegkerk in de gemeente Groningen.

nieuws

Provincie sponsort leerstoel Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling aan RUG

Per 1 september heeft de Rijksuniversiteit Groningen een bijzonder hoogleraar Natuurinclusieve Plattelandsontwikkeling aan haar faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

nieuws

FDF: ‘Tot volgende week dinsdag geen acties, ultimatum aan minister’

Tot volgende week dinsdag worden er door Farmers Defence Force, FDF, geen acties gehouden die overlast opleveren voor het publiek. Ondertussen krijgt de minister van Landbouw het ultimatum om uiterlijk 21 juli haar veevoerplan van…

nieuws

Tweede Kamer stemt in met herberekening omstreden veevoerplan

Het Planbureau voor de Leefomgeving, het PBL, gaat een advies uitbrengen over de omstreden ‘voermaatregel’ van het kabinet. Een motie van het CDA en de VVD hierover werd in de vroege vrijdagochtend aangenomen.

nieuws

WNF sponsort leerstoel ‘agroecologie’ aan RUG

Vanaf morgen heeft de Rijksuniversiteit Groningen officieel een leerstoel ‘agroecologie’. Dinsdagmiddag 18 februari houdt hoogleraar Pablo Tittonell zijn oratie.

nieuws

Koeien als ‘demonstratiemodellen’ in MartiniPlaza

Op de landbouwvakbeurs in MartiniPlaza in Groningen staan de komende dagen niet alleen stands met promotiemateriaal, flyers en uitdeelpennen, maar ook ‘demonstratiemodellen’ voor vee. Ook zes Fleckvieh x Holstein kruisingskoeien zijn drie dagen lang te…

nieuws

Provincie legt beleidsregel stikstof vast voor Groningen

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen heeft vandaag de nieuwe beleidsregel voor uitstoot van stikstof vastgesteld. Het Rijk bereikte hier op 4 december jl. overeenstemming over met de provincie.

nieuws

RUG en Wageningen gaan samen natuurlijke landbouw onderzoeken

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en Wageningen University & Research (WUR) gaan samenwerken op het gebied van natuurinclusieve landbouw.

nieuws

Provincie en boeren gaan gezamenlijk voor duurzame landbouw

Maandagmiddag presenteerden de drie noordelijke provincies samen met natuur- en landbouworganisaties een voorstel voor de Regiodeal Natuurinclusieve Landbouw.

F
U
R