Den Oudsten wordt waarnemer nieuwe gemeente

nieuws

Burgemeester Peter den Oudsten wordt vanaf 1 januari 2019 waarnemend burgemeester van de fusiegemeente Groningen, Haren en Ten Boer, melden diverse media.

Commissaris van de Koning René Paas heeft over het waarnemerschap geen overleg gevoerd met de voorzitters van de gemeenteraadsfracties, zoals gebruikelijk is. Dat leek Paas niet nodig, omdat Den Oudsten al voorzitter van de Veiligheidsregio Groningen is en burgemeester van de grootste van de drie in de fusie betrokken gemeenten.

Deze woensdag geven de burgemeesters Pieter van Veen, Peter den Oudsten en Frank de Vries een gezamenlijke persconferentie.

Deel dit artikel:

 1. Geweldig, voor PdO. Kijk ‘m glunderend op de foto. De man heeft ook iets vrouwelijks over zich, dat hebben tegenwoordig trouwens veel meer poltici en bestuurders. Goed toch? Vrouwelijke kracht en intuïtie i.p.v. ballen en spieren.

 2. Wij leven met Paas en den Oudsten in een dubbele dictatuur.
  Bieden vinden hun abnormale – ondemocratische- gedrag: normaal.

  Ik citeer letterlijk het bericht van OOGTV:

  ¨Commissaris van de Koning René Paas heeft over het waarnemerschap geen
  overleg gevoerd met de voorzitters van de gemeenteraadsfracties,
  zoals gebruikelijk is.
  Dat leek Paas niet nodig, omdat Den Oudsten al voorzitter van de
  Veiligheidsregio Groningen is en burgemeester van de grootste van de drie in
  de fusie betrokken gemeenten.¨

  De heten Paas en den Oudsten hebben de afgelopen jaren zich absoluut niet Koninklijk gedragen.
  1. Als voorzitter van de veiligheidsregio heeft den Oudsten heeft alle Openbare
  Orde en Veiligheids ambtenaren gepasseerd bij de nota ´Grip op Risico´s.
  Beving burgemeester Albert Rodenboog (Loppersum) informeerde –
  op 28 mei 2018 – zijn gemeenteraad daar woedend over.

  2. Bij Koningsdag 2018 maakte burgemeester Peter den Oudsten de Groninger
  Rechtbank razend ,omdat de Koningsdagvergunning alweer te laat was,
  De Rechtbank geeft aan dat de burgemeester – door de steeds te late
  evenementenvergunningen de rechtsstaat in gevaar brengt.
  De belangen van belanghebbenden worden gepasseerd.
  De Noorderzonfestival vergunning 2018 is ook al weer: te laat!

  3. Peter den Oudsten en Renee Paas weigeren beiden onderzoek
  te doen naar de dodelijk valse ontruimingsrapporten Groninger Forum.
  Ondanks dat ik duidelijke de problemen van de dodelijke valse ontruimingsrapporten
  heb aangegeven, werd de bouwvergunning (2012) en de beving-bouwvergunning
  (2015) verleend.

  4. Op 29 januari 2015 (DvnH) verklaarde Den Oudsten tegen de Tweede Kamer Commissie
  dat hij doorbouwde met het Forum: terwijl dat hij OOK aangaf dat hij wist dat
  het Forum gebouw aan geen enkele norm voldeed en dat hij mensen in gevaar bracht.

  5. Op 22 december 2017 heeft Den Oudsten – als voorzitter van de Veiligeheidsregio
  naar de 23 provinciale burgemeesters aangegeven dat er niks mis is bij het Groninger Forum.

  6. Peter den Oudsten grijpt niet in bij het inmiddels 8,5 jaar durende
  Klokkenluiders Verbod (ambtenaren contactverbod) voor 7 gemeentelijke
  diensten.
  Deze maatregel is mij voor onbepaalde tijd opgelegd.
  LOUTER OMDAT IK TE VEEL WEET VAN DE WANTOESTANDEN VAN HET FORUM

  7. Paas weigert – in ee gesprek met mij begin 2017 – om onderzoek te doen naar de valse
  ontruiming Groninger Forum.

  8. Paas heeft mij – 11 en 12 september 2017 door de politie – 2 dagen laten vast zetten
  omdat ik om tafel wilde:
  wegens de gevaarlijke gebruiks- en ontruimings trappen in het Forum.
  (Zie Stein Balanta -Youtube).
  Paas moet van zijn eigen klachtencommissie zijn oprechte excuus aanbieden.
  Wegens het mij onterecht vast zetten.
  Maar Paas weigert dat: Paas weigert glashard en genadeloos mijn zeer hoge advocaatkosten
  te betalen.

  Ik ga er vanuit dat het OM binnenkort mijn aangifte over het Forum opneemt.
  Tot op heden heeft het OM dat geweigerd.

  En dat met de OM – uitslag van de aangifte van Burgercommite Haren de gehele rotzooi aan het licht komt.

  Mevrouw Kiki

 3. Lijkt me logisch. Den Oudsten zit er dan 4 jaar. Hij is 66 dus ik verwacht dat hij niet nog een termijn van 6 jaar als nieuwe Burgemeester zal vol maken. Ik verwacht dat Groningen in september of oktober 2019 een nieuwe burgemeester krijgt. Middenweg heeft geluk. Alle vrouwelijke kandidaten van Groen Links zitten al elders. Gezien de aftakeling van de PvdA wordt het nu echt tijd voor een D66 of GroenLinksburgemeester (M/V).

 4. Wellicht is het – voor alle betrokkenen – handig om de heldere info eens door te nemen:

  Notitie “Rol en positie raad” in herindeling gemeenten Onderbanken, Nuth en Schinnen (ONS).

  https://www.nuth.nl/document.php?m=50&fileid=35812&f=a24a0ed964b18de35a67de6874b38919&attachment=0&c=211441

  Pagina 5 – Zie punt K.

  Zaken die verder voorbereid dienen te worden zijn:
  a) Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad
  b) Verordening op de raadscommissies
  c) Verordening op de ambtelijke bijstand en fractieondersteuning
  d) Verordening rechtspositie wethouders, raads- en commissieleden
  e) Gedragscode integriteit volksvertegenwoordigers in gemeenten
  f) Gedragscode integriteit (dagelijks) bestuurders in gemeenten
  g) Verordening op het onderzoeksrecht van de raad
  h) Inspraakverordening
  i) Modelbepalingen burgerinitiatief
  j) Instructie voor de griffier / griffieorganisatie
  k) Verordening op de vertrouwenscommissie die de aanbeveling tot benoeming en herbenoeming van
  de burgemeester voorbereidt en op de raadscommissie die functioneringsgesprekken met de
  burgemeester voert.
  l) Financiële verordening ex artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet

 5. Zo me vrouw Kiki heel Groningen is klaar met jou zal het niet een keer de de tijd wezen dat u Groningen verlaat en ergens in de rimboe gaat wonen heeft u ook geen last meer van de gemeente en de stadjers kunt ook niet meer zeuren . En dat er bomen weg gaan zeikerd

  1. R.Hummel,
   Ook als u denkt dat met HET MONSTRUM niks mis is, hoeft u nog geen scheldwoorden te richten aan iemand die daar anders over denkt. Het zegt meer over u dan over mevr .Kiki .

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *