“Vervelend dat treinreizigers in Grijpskerk en Zuidhorn achter moesten blijven”

Gedeputeerde Fleur Gräper (D66) noemt het vervelend dat de afgelopen weken een aantal incidenten op de spoorlijn tussen Groningen en Leeuwarden plaatsvonden waardoor reizigers op de perrons achter moesten blijven.

Door kapotte treinstellen heeft vervoersbedrijf Arriva een aantal keren in de spits kortere treinen moeten inzetten. Het gevolg was dat deze treinen zo vol waren, dat reizigers in Grijpskerk en Zuidhorn moesten achterblijven omdat er geen plek meer voor hen was. “Het is ontzettend vervelend dat dit gebeurd”, zegt Fleur Gräper. “Aan de andere kant zien we ook dat dit slechts incidenten zijn. Er is niet sprake van een structureel probleem.”

Wel erkent de gedeputeerde dat de druk op het vervoersbedrijf groot is. “Steeds meer reizigers maken gebruik van de diensten van Arriva. En dat is uiteraard ontzettend goed nieuws. Als we puur naar de cijfers kijken dan zien we dat deze reizigers vooral op bepaalde momenten van de dag gebruik maken van de trein. We zijn daarom in overleg met onder andere onderwijsinstellingen om dit beter te spreiden over de dag. Dat lessen of colleges bijvoorbeeld niet om half negen beginnen maar een uur later.”

Ingewijden laten weten dat Arriva een te kort heeft aan materieel. Sinds het treinongeluk bij Winsum een half jaar geleden beschikt het bedrijf over een treinstel minder waardoor er erg weinig reservematerieel is als andere treinstellen defect raken. “Het probleem is dat je niet zo even een nieuw treinstel kan kopen. De productie hiervan kost twee of drie jaar. Daarom hoop ik ook dat het treinstel dat bij het treinongeluk betrokken is geweest snel gerepareerd wordt, zodat de capaciteit bij Arriva weer groter wordt.”

Deel dit artikel: