Sluiting school ‘De Expeditie’ onafwendbaar

De sluiting van de basisschool ‘De Expeditie’ in Beijum is onafwendbaar geworden nu ook het stadsbestuur heeft aangegeven de school niet te willen overnemen. Het aantal leerlingen van de school is te laag.

‘De Expeditie’ is een samenvoeging van de Dijk en de Doefmat. De verwachting was dat door de samenvoeging van die twee scholen het leerlingenaantal voldoende zou toenemen. Dat is niet gebeurd en de onderwijsgroep O2G2 gaat de school per augustus sluiten. O2G2 moet de school dan volgens de wet weer aanbieden aan de gemeente. Maar die ziet geen toekomst voor een zelfstandige school.

Het stadsbestuur moet nu op zoek naar een nieuwe bestemming voor het gebouw.