“Landschapstaken niet naar gemeenten”

nieuws
Foto: sxc.hu/help/7_2

De Erfgoedvereniging Heemschut Groningen vindt het belachelijk dat de provincie veel taken met betrekking tot landschapsbeleid wil overdragen naar de gemeenten.

Heemschut is bang dat hiermee de belevingswaarde afneemt. Landschapsbeleid is nooit een taak van de gemeenten geweest. Daarom ontbreekt hiervoor bij de gemeenten in veel gevallen structureel de kennis, de kunde en de tijd.

Dat kan leiden tot aantasting of verdwijnen van waardevolle elementen, zoals essen, waterstaatkundige objecten en voormalige dijken. Bovendien trekt het landschap zich niets aan van gemeentegrenzen. Daarom moeten er geen verschillen ontstaan in beleidsvorming en uitvoering.

Deel dit artikel: