Ook jeugdzorg krijgt het moeilijk

Ook in de jeugdzorg maken cliënten en medewerkers zich zorgen over de overgang van de jeugdzorg naar de gemeente.

Nu zijn de provincie en het rijk verantwoordelijk voor de jeugdzorg maar na december is dat de taak van de gemeentes. In de Elker, aan de Haydenlaan worden jongeren tot 18 jaar opgevangen, ze merken de gevolgen van de overgang, minder groepen en minder personeel. De gemeente krijgt minder geld voor jeugdzorg. Ze koopt de zorg in bij de instellingen en bedingt een korting van 20%.

Volgens Patricia Wit van het comité voorzorg is de gelegenheid is niet aangegrepen om de jeugdzorg te verbeteren, als een jongere 18 jaar wordt stopt meteen de zorg, er is geen alternatief.