Hoog water domineert Gronings nieuws

Groningen was vrijdag in de ban van het stijgende water. Vanwege een mogelijke dijkdoorbraak van het Eemskanaal bij Woltersum werden enkele dorpen vanochtend geëvacueerd. Om een verkeerschaos te vermijden werd de N360 richting de stad tijdelijk afgesloten.

In de nacht van donderdag op vrijdag werden op enkele plaatsen nooddijken gevormd om overstromingen te voorkomen. Vooral rond het Winschoterdiep, het Noord Willemskanaal en het Oude Winschoterdiep in de Oosterpoort was de situatie dreigend.

Omdat er vrijdag veel water geloosd kon worden in de Waddenzee ziet de toekomst er een stuk zonniger uit. Vanwege het hoge water is er voorlopig nog een vaarverbod in de kanalen.