PvhN: ‘Noord-Nederland komt er bekaaid vanaf bij verdeling subsidies podiumkunst’

nieuws
Foto: Knelis - Jonge Harten Festival

De Statenfractie van de Partij voor het Noorden constateert dat Noord-Nederland er bekaaid afkomt als het gaat om de verdeling van Rijksgelden voor podiumkunsten. De fractie heeft zaterdag schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Het provinciebestuur wordt aangespoord om het Rijk hierop aan te spreken.

Noord-Nederland krijgt slechts twee procent van de te verdelen gelden. “Regionale spreiding is weer ver te zoeken”, zo schrijft Leendert van der Laan namens de Partij voor het Noorden. “Dit laat weer zien dat het Rijk vooral bezig is met de belangen van de Randstad en de daar liggende grote steden.”

Het provinciebestuur moet zich daarom, onder meer via het Interprovinciaal Overleg, sterk maken voor een evenwichtiger verdeling. Daarnaast spoort de Partij voor het Noorden het College aan om, met Drenthe en Friesland, een gezamenlijke lobby in te zetten naar Den Haag. De PvhN hoopt dat Groningen hier het voortouw in neemt.

Deel dit artikel: