Gemeente schiet extra uitvoeringskosten inburgering zelf voor: ‘Verantwoordelijk voor wettelijke taken met te weinig knaken’

nieuws

De gemeenteraad heeft woensdagmiddag ingestemd met het aanstellen van vijf nieuwe personeelsleden voor Thuisin050, de afdeling van de gemeente die de inburgering van statushouders verzorgt. Dit tot blijdschap van wethouder Manouska Molema, die nu ruimte krijgt om de oplopende wachtlijsten weg te werken.

Het aantal inburgeraars is hard toegenomen sinds de gemeenten in Nederland drie jaar geleden verantwoordelijk werden gemaakt voor de uitvoering ervan. Door het sterk gestegen aantal statushouders wat verplicht moet inburgeren, kijkt Thuisin050 nu aan tegen een wachtlijst van 312 inburgeringsplichtigen.

Daardoor lukt het nu bij lange na niet om de wettelijke termijn van tien weken na huisvesting van een statushouder (en daarmee dus ook het ingaan van de inburgeringsplicht) te halen voor een eerste intake.

Overbruggingskrediet

Het Rijk heeft de gemeenten beloofd om in 2026 te komen met een vergoeding, die past bij de taak die voor ze staat. Maar daardoor moeten de gemeenten het nog twee jaar doen met een te klein budget. Het college vroeg de raad daarom om vijf extra fte (voltijdsbanen) voor Thuis050 te vergoeden voor dit jaar. Kosten van ruim vier ton die nu door de gemeente zelf worden betaald.

Een goede zaak, laat wethouder Molema woensdagavond weten via LinkedIn: “We vinden het belangrijk dat statushouders zo snel mogelijk inburgeren en integreren in onze samenleving. Daar passen lange wachtlijsten niet bij. Daarom heeft de Groningse gemeenteraad vandaag besloten om dit jaar extra geld beschikbaar te stellen voor inburgering.”

‘Volgend jaar is het geld op’

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) deed eerder deze maand al een oproep naar Den Haag om met een fatsoenlijk overbruggingskrediet te komen voor dit jaar en volgend jaar. Maar dat blijft tot nu toe uit. De gemeente Groningen trekt dit jaar dus zelf de portemonnee, maar doet wel een winstwaarschuwing voor volgend jaar: als er geen middelen beschikbaar komen in de begroting van volgend jaar, wordt de uitbreiding bij Thuisin050 teruggedraaid.

Dat terwijl de verwachting is dat de taakstelling voor de huisvesting statushouders, en daarmee ook het aantal inburgeraars, in de komende jaren hetzelfde zal blijven of zal oplopen. Molema onderschrijft de oproep van de VNG en stelt dan ook: “Eigenlijk best bijzonder; verantwoordelijk zijn voor wettelijke taken met structureel te weinig knaken. Dit jaar kunnen we dit nog zelf bekostigen, maar vanaf volgend jaar is ook bij ons het geld op.”