Berichten met de tag ‘provincie Groningen’

oogochtendshow

Jeroen Boelstra over de Groninger Cultuurprijzen 2023

De Provincie Groningen en het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen organiseren dit jaar weer de uitreiking van de Cultuurprijzen in Groningen.

nieuws

BBB draagt Susan Top voor als tweede kandidaat-gedeputeerde

Naast de al eerder genoemde Henk Emmens is Susan Top, bekend als de voormalig voorvrouw van het Groninger Gasberaad, de tweede kandidaat-gedeputeerde die volgens verkiezingswinnaar BBB zitting moet gaan nemen in het nieuwe provinciebestuur.

nieuws

‘Provincie gaat op zoek naar extra geld voor provinciale energiefonds’

Naar alle waarschijnlijkheid gaat de provincie Groningen snel op zoek naar meer middelen om de geldpot voor het ‘Fonds Nieuwe Doen’ (het energiefonds van de provincie Groningen) opnieuw te vullen. 

nieuws

Groninger Voedselbanken krijgen volgend jaar twee keer zoveel geld van provincie

De voedselbanken in de provincie Groningen kunnen volgend jaar een verdubbeling tegemoet zien in de bijdrage van de provincie Groningen. De Provinciale Staten namen woensdag met grote meerderheid een motie aan die dit mogelijk maakt.

nieuws

Provincie hield vorig jaar 21,7 miljoen euro over, maar geld kan niet in de spaarpot

Hoewel de provincie Groningen 2021 heeft afgesloten met een besteedbaar saldo van 21,7 miljoen euro op de jaarrekening, kan het geld niet meteen in de spaarpot. Bijna een derde van de geplande projecten en programma…

nieuws

Gea Boerma nieuwe concerndirecteur provincie Groningen

Gea Boerma start op 1 november als concerndirecteur van de provincie Groningen. Dat maakte de provincie donderdagochtend bekend.

nieuws

Provincie maakt 7,5 miljoen euro vrij voor fonds Shared Facility Capital

De provincie Groningen heeft een bedrag van 7,5 miljoen euro vrijgemaakt voor het nieuwe fonds Shared Facility Capital. Daarmee worden nieuwe open innovatiefaciliteiten mogelijk op de Zernike Campus.

nieuws

Nieuw contactpunt voor Groningse ondernemers met vragen over geld en ondersteuning

Meer banen, meer bedrijvigheid en een aantrekkelijker vestigingsklimaat in de provincie. Dat is het doel van GroBusiness, een nieuw onafhankelijk contactpunt voor ondernemers met vragen op het gebied van financiering en ondersteuning in Stad en…

nieuws

Extra geld uit Coronafonds provincie voor amateurkunst, cultuurparticipatie en erfgoed

De provincie Groningen trekt dit jaar 637.000 euro uit voor instellingen die nieuw cultuuraanbod maken. De subsidie is bedoeld voor activiteiten van cultuur- en erfgoedinstellingen die het publiek betrekken bij kunst, cultuur en erfgoed.

nieuws

Dorps- en buurthuizen in Groningen kunnen aanspraak maken op extra subsidie

Dorps- en buurthuizen in Groningen kunnen vanaf vandaag aanspraak maken op een eenmalige subsidie uit het Coronafonds van de provincie. In totaal is er tweeënhalve ton beschikbaar.

nieuws

Provincie financiert bijscholing voor zelfstandigen in culturele sector

De provincie Groningen wil het gebruik van de landelijke regeling Permanente Professionele Ontwikkeling van het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst stimuleren.

nieuws

Vijf ton van provincie voor ondernemers die zorgen voor meer kennis en stageplaatsen

Vanaf 1 maart kunnen ondernemers aanspraak maken op een deel van de 500.000 euro die de provincie Groningen beschikbaar heeft gesteld uit het coronafonds voor scholing van hun werknemers en voor extra veilige stageplaatsen.

F
U
R