Provincie hield vorig jaar 21,7 miljoen euro over, maar geld kan niet in de spaarpot

nieuws
Foto: Marta Posemuckel via Pixabay

Hoewel de provincie Groningen 2021 heeft afgesloten met een besteedbaar saldo van 21,7 miljoen euro op de jaarrekening, kan het geld niet meteen in de spaarpot. Bijna een derde van de geplande projecten en programma zijn niet of slechts gedeeltelijk gelukt.

Uit de jaarstukken die Provinciale Staten dinsdag hebben ontvangen blijkt onder meer dat de provincie zo’n 14 miljoen euro aan overschot had. Dat komt volgens het provinciebestuur onder meer omdat grote projecten als het Werelderfgoedcentrum Waddenzee en initiatieven rond het Gronings Provinciaal Beweegakkoord niet zijn voltooid.

“De coronacrisis heeft veel onzekerheid veroorzaakt”, aldus gedeputeerde IJzebrand Rijzebol. “Ook als provincie merken we hier de effecten van. Mede door corona zijn een aantal projecten vertraagd. We vragen Provinciale Staten het bestemde geld opnieuw beschikbaar te stellen, zodat we in 2022 deze projecten alsnog kunnen afronden.”