Provincie maakt 7,5 miljoen euro vrij voor fonds Shared Facility Capital

nieuws
De afgelopen jaren heeft het Investeringsfonds Groningen al geïnvesteerd in het UMCG Protonentherapiecentrum en Innolab Groningen. Foto: IFG

De provincie Groningen heeft een bedrag van 7,5 miljoen euro vrijgemaakt voor het nieuwe fonds Shared Facility Capital. Daarmee worden nieuwe open innovatiefaciliteiten mogelijk op de Zernike Campus.

Bij de innovatiefaciliteiten gaat het onder andere om startups en onderzoek- en ontwikkelingsafdelingen. Het fonds gaat ondergebracht worden bij het Investeringsfonds Groningen. “De provincie Groningen vindt het belangrijk dat deze zogenaamde shared facilities worden gerealiseerd”, legt gedeputeerde IJzebrand Rijzebol uit. “Zo kunnen ze voor een lange periode hun toegevoegde waarde laten zien op de Campus, en voor de regio. De realisatie van het Shared Facility Capital zal naar verwachting de impact van de reeds aanwezige open innovatiefaciliteiten vergroten.”

Investering
Vorig jaar september is het Campus Community Fund opgericht. Dit is een platform voor financiering, waarin verschillende bedrijven als de NOM en de Rabobank samenwerken om te investeren in de groei van Campus Groningen. “De faciliteiten moeten als uitgangspunt hebben dat meerdere bedrijven er gebruik van kunnen maken, en dat het de verbinding op de Campus en in de regio versterkt”, zegt fondsmanager Jan Martin Timmer van het Investeringsfonds. “Ook kijken we of er met de faciliteit een gezond verdienmodel is te realiseren zodat continuïteit is geborgd.” Het investeringsfonds werkt al jaren nauw samen met belanghebbenden in en rond de Campus en heeft inmiddels via fondsen onder andere geïnvesteerd in het UMCG Protonentherapiecentrum en Innolab Groningen.