Berichten met de tag ‘Inspraak’

nieuws

Raadsfracties: ‘Gemeentebestuur oorverdovend stil over Parkcommissie Stadspark’

De gemeenteraadsfracties van De Stadspartij, de VVD, de SP en het CDA vrezen dat plannen voor meer inspraak voor inwoners, over evenementen en recreatie in het Stadspark, inmiddels ‘vier maanden op hun gat liggen’, zo…

nieuws

Toekomst voor inspraak en burgerparticipatie op gemeentelijke agenda

Het college van B&W en de gemeenteraad van Groningen moeten volgend jaar gaan discussiëren over de toekomst van inspraak, burgerparticipatie en de ‘digitale democratie’.

nieuws

“Inwoners moeten betere mogelijkheden krijgen om inspraak te hebben bij grote projecten”

Inwoners van de gemeente Groningen moeten veel betere mogelijkheden krijgen voor inspraak bij grote projecten. Daarvoor pleit de fractie van de Stadspartij.

nieuws

Boze omwonenden Isebrandtsheerd krijgen inspraak

De gemeente gaat in gesprek met boze omwonenden van de Isebrandtsheerd. Dat bleek woensdag tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Er is in de wijk Beijum veel kritiek op de geplande nieuwbouw aan die straat.

nieuws

Woonwagen zorgt voor persoonlijk contact over wijkvernieuwing in Selwerd

Om wijkbewoners tijdens de coronacrisis de mogelijkheid te bieden persoonlijk contact te hebben over herinrichtingsplannen in Selwerd, gaat de gemeente dinsdag voor het eerst met ‘Selwerds WoonWagen’ de wijk in.

nieuws

Telefonische inspraak over accommodatiebeleid

Er komt nieuw accommodatiebeleid voor de nieuwe gemeente. Er komt eerst telefonische en schriftelijke inspraak over een concept-nota.

nieuws

Inspraak over Suikerzijde vanaf nu mogelijk

Alle documenten over het nieuwe stadsdeel De Suikerzijde staan vanaf nu online. Het gaat om alle documenten die essentieel zijn voor de ontwikkeling van de wijk op het terrein van de voormalige Suikerunie.

nieuws

Gemeente en hyperloop-ontwikkelaar willen online in gesprek met omwonenden

De gemeente Groningen en Hardt Hyperloop zouden afgelopen maandag een informatiebijeenkomst organiseren over de bouw van de het hyperloop-testcentrum in de Lagelandpolder.

nieuws

Inloopbijeenkomst over nieuwe regels voor woonschepen

Eigenaren van woonboten binnen de gemeente Groningen hebben straks een omgevingsvergunning nodig voor hun schip. Ook komen er welstandsregels voor alle woonboten. Eerst komt er inspraak.

nieuws

Betere inspraak Oosterhamriktracé

Het stadsbestuur wil de bewoners rond het Oosterhamriktracé meer betrekken bij de plannen om ook auto’s toe te staan via de huidige busbaan te rijden.

nieuws

Meepraten over inrichting Nieuwe Markt

Een ijsbaan, een fontein, een boekenmarkt, verplaatsbare speeltoestellen of een kunstmanifestatie. Van het Stadsbestuur is het straks allemaal mogelijk aan de Nieuwe Markt.

nieuws

Inspraak spoorzone Hoofdstation begonnen

De inspraakperiode over het bestemmingsplan voor de spoorzone Hoofdstation is donderdag begonnen. Stadjers kunnen nog tot 23 december hun mening erover geven. Het ontwerp ligt ter inzage bij de gemeente.

F
U
R