D66 en CDA willen opheldering van wethouder over participatietraject Paddepoelsterbrug

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

De fracties van D66 en CDA willen van het gemeentebestuur weten of het participatietraject rond de Paddepoelsterbrug goed is verlopen. De partijen stellen vragen aan de gemeente.

De vragen worden gesteld naar aanleiding van berichtgeving van OOG Tv. Afgelopen weekend lieten bewoners van de noordzijde van het Van Starkenborghkanaal weten dat de nieuwe brug ten westen van de locatie van de oude brug wordt gebouwd. “Tijdens de bijeenkomst vorige week van de projectgroep bleek dat de westelijke variant, richting Dorkwerd, de voorkeur heeft”, liet Baudien Bauman namens de omwonenden aan de noordzijde weten. “Deze voorkeur wordt aan het gemeentebestuur voorgesteld, waarna de gemeenteraad er ook nog iets over mag zeggen. Er wordt voor deze variant gekozen omdat alle andere varianten langs de bomen van de Tjardaweg, naast het weidevogelgebied, zouden gaan. En dat is juridisch lastig. Men wil dat alleen doen als het ergens anders niet kan.”

Baudien Bauman (Brug T’rug): “Wij mochten tijdens avonden onze visie geven”
Bauman: “Toen brak mijn klomp. Want dit had de gemeente drie jaar geleden ook kunnen zeggen. Sterker nog. Ruim drie jaar geleden heeft Rijkswaterstaat Royal HaskoningDHV gevraagd op welke plek de nieuwe brug het beste ingepast kon worden. Daar kwam deze locatie uit. Vervolgens is er door de gemeente een nieuw traject opgestart. Wij als bewoners mochten mee gaan praten. Er werden avonden gehouden waarbij wij onze visie mochten geven. Er werden zelfs avonden gehouden om de bewoners dichterbij elkaar te brengen. Op één lijn zijn we niet gekomen, omdat er voor elke locatie voor- en tegenstanders zijn te vinden. Maar afgaand op de geluiden leek ons de oostelijke variant de beste.”

“Locaties aan de oostkant kunnen überhaupt niet. Dat wist je dan toch drie jaar geleden ook?”
“Maar we hadden dit kunnen weten. De gemeente heeft namelijk aan dezelfde Royal HaskoningDHV gevraagd het onderzoek opnieuw uit te voeren. En daar is opnieuw de westelijke variant uitgekomen. Verrassend hè? Het grootste konijn dat afgelopen week uit de hoge hoed tevoorschijn kwam is wat mij betreft de mededeling dat locaties aan de oostkant, in verband met weidevogelgebied, juridisch überhaupt niet zouden kunnen. Dan denk ik, dat wist je drie jaar geleden ook. Wat hebben we dan de afgelopen drie jaar lopen doen? En dit brengt heel veel teweeg hè? Je geeft eerst bewoners het idee dat ze mee mogen praten. Vervolgens zie je dat bewoners het niet allemaal met elkaar eens zijn waardoor er ongenoegen ontstaat. En nu zit je op het niveau dat het vertrouwen in de gemeentelijke organisatie flink daalt.”

Vincent Boswijk (D66): “Wij signaleren te vaak dat bewoners een negatieve smaak overhouden aan het participatietraject”
Het zijn geluiden die bij het CDA en D66 bekend in de oren klinken: “Als fracties signaleren we, helaas te vaak, dat inwoners een negatieve nasmaak overhouden aan het participatietraject met de gemeente”, laat woordvoerder Vincent Boswijk van D66 weten. “Veelal ligt dit aan een onduidelijke afkadering van het participatietraject. Wij willen van het gemeentebestuur weten of ze de gevoelens van de omwonenden van de Paddepoelsterbrug herkennen, hoe er wordt teruggekeken op het traject, en hoe er wordt aangekeken tegen de samenwerking met RWS.”

Paddepoelsterbrug
De Paddepoelsterbrug werd op 26 september 2018 aangevaren door een vrachtschip. De oorzaak was een bedieningsfout. Een brugwachter had de opdracht gegeven om de brug te sluiten terwijl een schip in aantocht was waardoor een botsing niet meer te voorkomen was. De afgelopen jaren is nagedacht over een nieuwe verbinding. De bewoners willen graag een lage brug op de oude locatie, maar Rijkswaterstaat ziet zo’n brug vanwege de veiligheid niet zitten. Het soebatten leidde er uiteindelijk toe dat de brug zelfs in de Tweede Kamer onderwerp van gesprek was.

Verslaggever Daniëlle Rademaker sprak maandag met Bauman: