Inwoners kunnen woensdag inspreken over toekomstig evenementenbeleid

nieuws

Wie zijn of haar stem wil laten gelden rond het nieuwe, gemeentelijke evenementenbeleid in Groningen, kan aanstaande woensdagavond inspreken tijdens een inspraakbijeenkomst.

Tijdens deze inspraaksessie kunnen inwoners de raadsleden vertellen wat ze van de ‘Toekomstvisie Evenementen‘ vinden. Het gemeentebestuur liet voor het zomerreces al weten dat het nieuwe beleid een balans moet bieden tussen reuring en rust.

Centraal in de plannen staat het Evenemententerrein Stadspark, wat door het gemeentebestuur wordt gezien als ‘essentieel voor de gemeentelijke ambitie om een evenementengemeente te zijn met jaarlijks enkele grote openluchtconcerten en topacts’. Eerder dit jaar werd al duidelijk dat niet iedereen daar blij mee is, met name tijdens de concerten van Rammstein. In de Toekomstvisie kijkt de gemeente ook naar mogelijkheden bij Stadshavens, Meerstad, Driebond, Kardinge en het Zuiderplantsoen.

Wie woensdag in wil spreken tijdens de beeldvormende sessie van de gemeenteraad in de Raadszaal van het Stadhuis, kan zich uiterlijk 24 uur van tevoren aanmelden bij de griffie van de gemeenteraad via griffie@groningen.nl of 050 367 77 02. De inspraaksessie is woensdagavond van 18.30 tot 20.00 uur.