Gemeente houdt voet bij stuk: vergunning nodig bij kijken EK, S&S overweegt spoedraadsvergadering

nieuws
Hekken en doeken in de Poelestraat. Foto: Rieks Oijnhausen

Voor het kijken van EK-voetbalwedstrijden in de openbare ruimte is een evenementenvergunning nodig. Dit geldt ook voor tv-schermen op terrassen die vanaf de openbare weg te zien zijn. Daarmee houdt burgemeester Koen Schuiling (VVD) voet bij stuk.

Verschillende fracties hadden aandacht gevraagd voor de situatie. De VVD wil dat horecaondernemers meer ruimte krijgen op hun terras. Ietje Jacobs-Setz: “Afgelopen zondag was een mooie dag waarbij we onze nationale trots zagen winnen van Polen. Graag hadden we dat willen vieren op de terrassen maar voor ondernemers is dit een lastige exercitie. Onze oproep is om dat toe te staan wat binnen de horecavergunning mogelijk is waarbij er binnen terrassen televisieschermen mogelijk zijn en wij ons als gemeente niet bezig gaan houden met de zichtbaarheid en de grootte van deze schermen.”

Jalt de Haan (CDA): “Triest beeld met hekken om terrassen”
Andere partijen gaan nog een stapje verder. Het CDA, Student & Stad, Stadspartij 100% voor Groningen en D66 zouden graag willen zien dat er ook een groot scherm op de Grote Markt komt waar wedstrijden na de groepsfase op vertoond kunnen worden. Jalt de Haan: “Als je de situatie van afgelopen zondag vergelijkt met de beelden van het WK in 2014 dan is dat nogal een groot contrast. Een triest beeld waarbij er nu hekken om terrassen staan die moeten voorkomen dat schermen zichtbaar zijn. En dat is jammer. Want het EK is een prachtig volksfeest dat zorgt voor verbroedering.”

Daan Swets (Student & Stad): “Wie iets wil zoekt mogelijkheden”
Daan Swets van Student & Stad voegt toe: “Wie iets wil die zoekt naar mogelijkheden. Wie iets niet wil zoekt redenen om het niet door te kunnen laten gaan. Er zijn vast redenen te noemen waarom iets niet kan, maar kijk ook wat er wel mogelijk is.” Niels Hilboesen van de Stadspartij: “Ik denk dat het belangrijk is dat er met ondernemers om tafel wordt gezeten. Er is een dialoog, maar meer samenwerking zou goed zijn. Om samen te werken aan een visie voor de toekomst.”

Burgemeester Koen Schuiling (VVD): “Er zijn geen vergunningsaanvragen binnengekomen”
Burgemeester Schuiling geeft aan dat het bij het kijken van EK-wedstrijden in de openbare ruimte om evenementen gaat: “Als je enthousiaste mensen op een plein samenbrengt, of wanneer er veel mensen op een terras samen komen, dan spreek je over een evenement waar je een evenementenvergunning voor nodig hebt. Bij ons zijn de afgelopen periode geen vergunningsaanvragen binnengekomen. Terwijl we de regels de afgelopen periode juist versoepeld hebben. Als gemeente zien we de behoefte om samen voetbal te kijken. Het plaatsen van een scherm op een terras mag eigenlijk niet. Om het toch mogelijk te maken hebben we spelregels toegevoegd waarmee er voetbal gekeken kan worden op een terras, maar waarbij het geen evenement wordt. Daarom mag een scherm niet vanaf de openbare weg te zien zijn zodat er geen oploop kan ontstaan en hulpdiensten veilig en goed door de straten kunnen rijden.”

“Mensen gedragen zich anders dan tien jaar geleden”
Schuiling legt uit: “Wat hier speelt zijn twee tegengestelde bewegingen. Enerzijds is er de behoefte om meer evenementen te organiseren. Anderzijds gedragen mensen zich anders dan tien of twintig jaar geleden. Ook het aantal mensen in de stad is toegenomen. We hebben op dit moment 244.000 inwoners. Ook moeten we er rekening mee houden dat niet iedereen die de stad bezoekt dit vanwege het voetbal doet. Bovendien is de inrichting van de binnenstad aangepast en nog niet volledig afgerond. Dat betekent dat een afweging die we tien jaar geleden maakten, dat we daar nu heel anders tegen aan kijken. We hebben daarin een balans te zoeken.”

“Redenen om niet op grote schaal voetbal te kijken”
Voor het plaatsen van een groot scherm geeft Schuiling aan dat het niet aan de orde is omdat zo’n aanvraag überhaupt niet is binnengekomen. “Mocht zoiets alsnog gaan gebeuren dan hebben we dat te toetsen. Maar we moeten ons bedenken dat er redenen zijn om dit niet op grote schaal te doen. Je hebt bijvoorbeeld te maken met de tarieven voor het uitzenden van zulke wedstrijden, maar ook met de gestegen kosten voor de evenementenbranche. Daarnaast wil ik nog meegeven dat het afsluiten van terrassen met hekken, zoals we dat zondag gezien hebben, niet wenselijk is. Het mag geen gevaarlijke situaties opleveren.”

Spoedraadsvergadering
Verschillende partijen reageren teleurgesteld. De VVD spreekt van discrepantie in de regelgeving. De Stadspartij had meer ruimte verwacht. Student & Stad overweegt om een spoedraadsvergadering in te gelasten. Swets: “Als je de regels er op naslaat dan mogen de beelden van het EK gratis uitgezonden worden wanneer je geen entree heft en er geen sponsoring plaatsvindt. Als we nu met elkaar de schouders er onder zetten en drankjes en eten gaan verkopen, dan kunnen we er toch iets moois van maken?” Schuiling ziet voor nu geen reden om op deze bijdrage van Student & Stad te reageren.