Terugkeer bachelor Fries met fulltime hoogleraar aan RUG lijkt gegarandeerd in Den Haag

nieuws
Foto: dassel via Pixabay

Naast een meerderheid in de Tweede Kamer lijkt ook demissionair minister Dijkgraaf van Onderwijs te porren voor een bachelor Fries bij de Rijksuniversiteit Groningen, met daarbij een terugkeer van een fulltime hoogleraar.

Tijdens het begrotingsdebat van donderdag liet Dijkgraaf weten in gesprek te gaan met onder meer de RUG en de Provincie Fryslân over hoe de bachelor kan terugkeren aan de universiteit, met de daarvoor benodigde staf en een fulltime hoogleraar Fries. “Ik heb alle aanleiding om te veronderstellen dat dit positief ontvangen zal worden en dat er mooie plannen over gemaakt kunnen worden”, aldus Dijkgraaf

En dat moet Dijkgraaf ook wel, want voor amendement op de begroting van Kamerlid Habtamu de Hoop (PvdA) lijkt zich een ruime meerderheid af te tekenen. Hij stelde daarin de terugkeer van de bachelor en de hoogleraar voor. Het ministerie van Onderwijs zal er 340.000 euro voor moeten vrijmaken. Een amendement van NSC-collega Aant Jelle Soepboer, die voorstelt geld vrij te maken voor een practoraat Fries op het mbo. Een practoraat is een expertiseplatform binnen een mbo-instelling waar praktijk(gericht) onderzoek wordt gedaan.

De ontwikkelingen volgen op een adviesrapport van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen van vorige week. De KNAW stelt dat het fundamentele onderzoek in de frisistiek de afgelopen decennia flink is gekrompen, en daarmee kwetsbaar is geworden. Volgens de Akademie voldoet Nederland daarmee niet aan de verplichtingen van Europese verdragen over minderheidstalen.

Na het afzwaaien van hoogleraar Goffe Jensma in oktober van 2022, stelde de RUG docent Anne Merkuur aan als opvolgend docent, maar niet als hoogleraar. Dat zorgde onder aanjagers van de Friese taal, de oud-hoogleraar en binnen de provinciale politiek in Friesland voor angst over het volledig verdwijnen van het Fries als zelfstandige studierichting. De RUG stelde eind november 2022 dat er tot nu toe geen waardige opvolger voor Jensma is gevonden, maar dat het geld voor het hoogleraarschap geoormerkt blijft voor het Friese onderwijs op de universiteit.

De hoogleraar zou terugkeren zodra er een geschikte kandidaat zou zijn. Die werd in februari vorig jaar gevonden in interim-hoogleraar Friese taal en cultuur Arjen Versloot. De RUG wil met Versloot de periode tot de nieuwe werving voor een nieuwe permanente hoogleraar overbruggen.