Afzwaaiende hoogleraar vreest einde Fries onderwijs aan de RUG

Fries dreigt als studierichting te verdwijnen op de Rijksuniversiteit Groningen. Dit is de vrees van Goffert Jensma, tot voor kort nog hoogleraar Friese taal en letterkunde aan de Groningse universiteit.

De afgezwaaide hoogleraar vreest dat de RUG zijn afscheid gaat aangrijpen om de studie Fries te schrappen als zelfstandige studierichting, Jensma vind dit geen goede zaak. Er zijn maar een paar studenten per jaar die voltijds Fries willen studeren en enkele tientallen kiezen het als bijvak. Academici met een goede kennis van het Fries leveren doorgaans wel een belangrijke bijdrage om de de Friese taal en cultuur in stand te houden. Zo krijgen vaak werk bij Friese culturele instellingen.

En ook in de media in Friesland is er een grote vraag aan mensen die het Fries goed beheersen. Jensma stelt bovendien dat in internationale verdragen vastgelegd dat het Fries een beschermde taal is en dat de RUG alleen daarom al moet zorgen dat de RUG het Friese onderwijs in stand moet houden