Overheid moet meer doen om het Fries te beschermen: bachelor naar Groningen

nieuws
Foto: dassel via Pixabay

De Nederlandse overheid doet onvoldoende om het Fries op academisch niveau te beschermen. Dat meldt de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in een adviesrapport.

De KNAW stelt dat het fundamentele onderzoek in de frisistiek de afgelopen decennia flink is gekrompen, en daarmee kwetsbaar is geworden. Volgens de Akademie voldoet Nederland niet aan de verplichtingen van Europese verdragen over minderheidstalen.

Allereerst is het nodig om een volwaardige bachelor frisistiek in te voeren. De Akademie vindt daarvoor de Rijksuniversiteit Groningen het meest voor de hand liggen. Daar moet een voltijds leerstoel Friese Taal en Cultuur komen, met minimaal drie fte aan wetenschappelijk personeel.

Hoewel de Nederlandse overheid het eens is over het belang en de beschermwaardigheid van het Fries, voldoet ze niet haar verplichtingen. Daarom vindt de KNAW dat de overheid de opleiding moet betalen. Verder moet er een Raad voor de Frisistiek komen, om onderzoek en onderwijs van het Fries te versterken. Later zou daar een opleiding op masterniveau bij moeten komen.