Andere aanpak schuldhulpverlening

Het gemeentebestuur wil een andere aanpak van de schuldhulpverlening.

Met minder wantrouwen, meer oog voor de individuele omstandigheden, preventie en nazorg moeten de schulden afnemen. Op dit moment maken ruim 5000 inwoners gebruik van budgetbeheer en het zogenoemde beschermingsbewind. Zij hebben gemiddeld een schuld van ongeveer 20.000 euro, die schuld blijft maximaal 18 maanden staan volgens de wet schuldhulpverlening,

Doordat bijvoorbeeld wooncorporaties, zorgprofessionals en ziektekostenverzekeraars eerder aan de bel trekken bij betalingsachterstanden wordt een schuld eerder zichtbaar. Maar, zegt Eikenaar, er moet een eind komen aan de handel in schulden, die veroorzaakt een onbeheersbare groei van de schuldenlast.