Na de bouwvak meer duidelijkheid over bouw nieuwe woningen Thesinge

nieuws
Foto: google maps

De verwachting is dat er na de bouwvakvakantie meer duidelijkheid komt over de realisatie van nieuwe woningen in Thesinge. De bedoeling is dat er in de boerderij van familie Ritsema woningen komen. Op dit moment worden er gesprekken gevoerd over de plannen. Daarover schrijft de dorpskrant Garmer en Thesinger.

Alle partijen lijken ook enthousiast. Wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen liet eerder deze maand weten dat de grondhouding tegenover de ontwikkelingen positief is. “Ambtelijk is er ook al contact geweest met de initiatiefnemer. Zelf ga ik er binnenkort op bezoek.” Maar de gemeente is niet de enige partij. Ook de provincie speelt een rol, waarbij de fractie van de PVV opmerkte dat inde afgelopen jaren meerdere initiatieven zijn tegengehouden. Van Niejenhuis: “Ik kan niet namens de provincie spreken. De provincie hanteert een omgevingsvisie die in de basis de ladder duurzame verstedelijking bewandelt. Het uitgangspunt is om binnen de contouren van een dorp iets te regelen. Als dat niet lukt, dan kun je buiten de contouren kijken. Maar het is wel een proces dat we zorgvuldig moeten doorlopen.”

Herontwikkeling
Op tafel ligt een plan om achttien woningen te bouwen. Na het overlijden van mevrouw Ritsema is de boerderij van de familie in Thesinge leeg komen te staan. Erfgenamen van Ritsema zijn op onderzoek gegaan hoe ze het karakteristieke gebouw in de dorpskern zo goed mogelijk kunnen behouden. Daarbij is men in contact gekomen met de Erfvrienden. Deze organisatie, die bestaat uit een architectenbureau en een projectontwikkelaar, zet zich in om oude panden te herontwikkelen.

Achttien woningen
Erfvrienden ziet wel mogelijkheden om de boerderij in Thesinge aan te pakken. Op dit moment ligt er een plan waarbij in de schuur zes woningen gerealiseerd gaan worden. Het voorhuis van de boerderij wordt opgeknapt. En daarnaast komen er elf woningen op het erf. Volgens Erfvrienden is de bouw en exploitatie alleen in deze vorm haalbaar. Men richt zich daarbij op koopwoningen, maar huur is eventueel ook een optie.

Doorstroming
Vanuit het dorp is er veel interesse. Twintig geïnteresseerden hebben zich inmiddels ingeschreven. De plannen sluiten in grote lijnen aan bij gebiedsverkenningen die eerder zijn gehouden, waarbij gesproken is met inwoners van het dorp. Daaruit kwam naar voren dat er behoefte is aan meer woningen. Men vindt het belangrijk dat jongeren uit het dorp ook in het dorp kunnen blijven wonen en dat senioren door kunnen stromen naar een kleinere woning, met minder tuin, in hun eigen dorp.

Gesprekken
Of het plan ook daadwerkelijk uitgevoerd kan worden hangt nu af of de plannen die de gemeente heeft aansluiten bij de plannen van Erfvrienden. De dorpskrant laat weten dat er op dit moment gesprekken plaatsvinden, en dat er na de bouwvakvakantie meer duidelijkheid wordt verwacht.