Gemeentebestuur positief over nieuwbouwplannen Thesinge: “Wel een zorgvuldig proces”

nieuws
Foto: google maps

Het gemeentebestuur is positief over het plan om een boerderij in Thesinge om te bouwen tot achttien woningen. Wel spreekt wethouder Rik van Niejenhuis (PvdA) van Wonen van een zorgvuldig proces dat doorlopen moet worden.

Van Niejenhuis reageerde daarmee op vragen van de fractie van het CDA. Woordvoerder Izaäk van Jaarsveld: “In Thesinge is een plan gemaakt om ouderen en jongeren, die graag in het dorp willen blijven wonen, in het dorp te behouden. De bedoeling is dat er in een boerderij achttien woningen gerealiseerd worden. In het dorp blijkt grote interesse te zijn, en er hebben zich inmiddels al twintig geïnteresseerden aangemeld. Echter blijkt dat zulke pogingen maar moeilijk van de grond komen. In een nieuwe dorpsvisie voor Thesinge zou er rekening mee gehouden kunnen worden dat dergelijke projecten, die bijdragen aan betaalbaarheid en leefbaarheid, makkelijker te realiseren zijn.”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Grondhouding is positief”
Wethouder Van Niejenhuis kan kort zijn: “Wij willen graag meehelpen. Vorige week hebben we u als raad ook geïnformeerd over het woningbouwprogramma in de dorpen. Het gemeentebestuur staat positief tegenover alle ontwikkelingen in de dorpen. Daar maken we plannen voor. Wat betreft dit specifieke project is de grondhouding positief. Ambtelijk is er ook al contact geweest met de initiatiefnemers. Zelf heb ik ook contact, en ik ga er binnenkort ook zelf op bezoek.”

Dennis Ram (PVV): “Eerdere plannen zijn tegengehouden door de provincie”
Toch is Dennis Ram van de PVV niet helemaal gerustgesteld: “Er zijn de afgelopen jaren meerdere initiatieven geweest die tegen zijn gehouden door de provincie. Tot mijn grote verbazing overigens, omdat een meerderheid in de Staten voorstander was van de plannen om te bouwen in de dorpen. Hoe staat de provincie hier nu in?”

Wethouder Rik van Niejenhuis: “Zorgvuldig proces”
Van Niejenhuis: “Ik kan natuurlijk niet namens de provincie spreken. De provincie hanteert een omgevingsvisie die in de basis de ladder duurzame verstelijking bewandelt. Het uitgangspunt is om binnen de contouren van een dorp iets te regelen. Als dat niet lukt, dan kun je buiten de contouren kijken. Hiermee realiseren we een compacte stad, of een compact dorp. Maar het is wel een proces dat we zorgvuldig moeten doorlopen. Als je op een plek een groot aantal woningen bouwt, dan is er op andere plekken niets mogelijk. Dus je moet zorgvuldig met de initiatiefnemer en het dorp in gesprek. Sowieso gaan we met dorpen ten noorden en ten zuiden van de stad de komende jaren in gesprek over woningbouw, en in Woltersum, Ten Post en Garmerwolde lopen al initiatieven.”