RUG en Lentis installeren bijzonder hoogleraar ‘zingeving, leefstijl en geestelijke gezondheid’

nieuws
Foto via Lentis

De faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij (RUG) en Stichting Lentis GGZ zetten samen een nieuwe bijzondere leerstoel op bij de Rijksuniversiteit Groningen. Rogier Hoenders, psychiater bij Lentis, wordt bijzonder hoogleraar ‘Zingeving, leefstijl en geestelijke gezondheid’.

Volgens de twee organisaties achter de nieuwe leerstoel is zingeving onderbelicht binnen de GGZ, terwijl het volgens de GGZ-instelling de ‘onzichtbare kracht’ is achter de keuzes en inspanningen die we als mens maken. Daarmee sluit het begrip zingeving volgens Lentis volledig aan bij het halen van leefstijl- en behandeldoelen binnen de GGZ.

Binnen de faculteit Religie, Cultuur en Maatschappij van de RUG moet de leerstoel gaan aansluiten bij bestaand onderzoek naar lived religion, rouw, trauma en zingeving, en existentiële thema’s in relatie tot welzijn en geestelijke gezondheid. Hoenders, psychiater en hoofd onderzoek en behandelzaken bij het Centrum voor Integrale Psychiatrie (CIP) van Lentis in Groningen, doet op dit moment onderzoek naar het inpassen van zaken als mindfulness, compassietraining, yoga en acceptatie- en commitmenttherapie (ACT) binnen de GGZ.

Naast het bijzonder hoogleraarschap blijft Hoenders ook werken als psychiater bij Lentis.