Gemeenteraad trekt de noordelijke wijken in

nieuws
foto: Dieuwert Tuinstra

De gemeenteraad van Groningen trekt vanaf komende woensdag de noordelijke wijken in. De raad voert ‘wijkgesprekken’ met bewoners, zodat ze een beter beeld krijgen over wat er speelt aan de noordkant van de stad.

Komende woensdag staat het eerste wijkgesprek op het programma. Dan gaan raadsleden in gesprek met bewoners van Selwerd, De Hoogte en de Indische Buurt om te horen wat er goed gaat, maar vooral ook wat er beter kan. Na de zomervakantie volgen meer wijkgesprekken in de andere noordelijke wijken.

Aanleiding voor de gesprekken is de wijkvernieuwing in het noorden van de stad. De afgelopen jaren investeerde de gemeente al een hoop in de noordelijke stadswijken en voor de komende jaren wordt er nog meer geld uitgetrokken. De gemeente werkt nu aan nieuwe plannen voor de noordelijke wijken en de raadsleden willen daarom weten of deze plannen hun doel in de wijken gaan bereiken.

Komende woensdag is buurtcentrum Sonde2000 in het Vensterschoolcomplex het decor van de eerste in de reeks wijkgesprekken. Tussen 19.00 – 20.30 uur zijn bewoners die met de raadsleden over hun wijk in gesprek willen welkom. Geïnteresseerden kunnen zo binnenlopen, aanmelden is niet nodig.