Wethouder: “Ruim 4 procent van de sportverenigingen maakt zich ernstige zorgen over toekomst”

nieuws
Foto: Marijana via Pixabay

Ruim 4 procent van de sportverenigingen in de gemeente Groningen maakt zich ernstige zorgen over de toekomst. Dat heeft wethouder Inge Jongman (ChristenUnie) van Sport woensdag laten weten.

De wethouder reageerde daarmee op vragen van de CDA-fractie. Raadslid Etkin Armut: “Volgens het Register voor Verenigingsbestuurders, RVVB, zal binnen vijf jaar de helft van alle sportverenigingen in ernstige problemen verkeren. Dat blijkt uit een onderzoek waarbij een kwart van de bevraagden denkt dat zijn of haar sportclub niet zal overleven. Wij zijn daarvan geschrokken omdat sportverenigingen een cruciale rol vervullen in de samenleving. Sportverenigingen geven aan met verschillende problemen te kampen als te weinig vrijwilligers, bureaucratie en financiële problemen. Men komt niet toe aan de lange termijn. Wij zouden voor willen stellen om een ambtenaar aan te stellen die taken van de vereniging overneemt, zodat verenigingen kunnen kijken naar de lange termijn.”

Jim Lo-A-Njoe (D66): “NOC*NSF heeft vrij kritisch gereageerd”
Fractievoorzitter Jim Lo-A-Njoe van D66: “Ik heb het onderzoek ook gelezen. En nu is het zo dat sportkoepel NOC*NSF hier vrij kritisch op gereageerd heeft. Zij geven aan dat het onderzoek ook te kort door de bocht is, en dat de feitelijke oorzaak complexer is. Heeft u daar kennis van genomen? En verandert hierdoor uw standpunt?” Armut: “Ondanks dit geluid, ben ik nieuwsgierig welke signalen het gemeentebestuur krijgt over dit onderwerp.”

Wethouder Inge Jongman: “Het heeft een ‘wij van WC Eend-gehalte”
Wethouder Jongman: “Het geluid van belangenbehartiger RVVB nemen wij altijd serieus. Maar om op de woorden van meneer Lo-A-Njoe aan te haken, wij zetten wel onze vraagtekens bij in hoeverre dit onderzoek onafhankelijk en representatief is uitgevoerd. Het heeft ergens een ‘wij van WC Eend-gehalte’. Het NOC*NSF zegt zich inderdaad niet te herkennen in de resultaten en wijst naar een ander onderzoek van het Mulier Instituut. Uit dat onderzoek blijkt dat 16 procent van de sportverenigingen bezorgd is over de toekomst. Dan gaat het over verschillende ontwikkelingen, bijvoorbeeld vanwege de sterk gestegen energieprijzen.”

“We staan in continu contact met de verenigingen”
De wethouder vertelt verder: “U vraagt ook welke signalen wij krijgen. In de zomer van 2022 hebben wij een Sportclubmonitor uitgevoerd. De aanleiding hiervoor was om te kijken wat de impact van corona is op de sportclubs en hoeveel zorgen er dan zijn over de toekomst. Daaruit blijkt dat 12 procent zich zorgen maakt en dat 4,1 procent zich ernstige zorgen maakt. Dat is een heel ander beeld dan de landelijke monitor. Als gemeente staan we in continu contact met de verenigingen. Hoe groot zijn de problemen door de gestegen energieprijzen? Dat bleek op één hand te tellen, en neem van mij aan dat we deze vraag regelmatig stellen.”

“Verenigingen zijn ons veel waard”
“Hoe doen we dat dan die ondersteuning? Daar hebben we de klantregisseurs van Sport050 voor. Daar kunnen clubs terecht met vragen. Die zorgen er ook voor dat er een antwoord komt op vragen of moeilijkheden. Kortom, het zijn korte lijntjes waarbij we zo goed mogelijk door proberen te verwijzen. Dus om er dan een extra ambtenaar aan toe te voegen. We hebben al de klantregisseurs, de sportparkmanagers, de buurtcoaches. Wij denken dat we de verenigingen al goed ondersteunen, en de verenigingen zijn ook ook veel waard. Wij luisteren naar de verenigingen, we horen graag waar ze tegen aan lopen, zodat we hier ins ons beleid ook rekening mee kunnen houden.”

Etkin Armut (CDA): “Wordt de pilot sportparkmanager verder uitgebreid”
Armut: “De sportparkmanager is nu een pilot. Wordt dat de komende tijd verder uitgebreid?” Jongman: “Dat is een leuke vraag. Een pilot is iets wat je test. Tot nu toe is dat positief, maar ik wil dat eerst van iedereen horen. En wellicht dat we dat in de toekomst verder uit gaan breiden, maar alleen als iedereen er ook echt positief over is.”