Wethouder: “Participatieproces Paddepoelsterbrug is erg uitgebreid, term ‘wassen neus’ werp ik verre van mij”

nieuws
Foto: Sebastiaan Scheffer

In tegenstelling tot wat een groep bewoners langs het Van Starkenborghkanaal suggereert is het participatieproces rond de nieuwe Paddepoelsterbrug erg uitgebreid geweest en hebben bewoners meerdere keren hun mening kunnen verkondigen. Dat laat wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van verkeer weten.

Broeksma reageerde daarmee op vragen van D66 en het CDA die naar aanleiding van berichtgeving van OOG Tv aan de bel hadden getrokken. Woordvoerder Vincent Boswijk van D66: “Als fractie houden wij verschillende dossiers van de bruggen in onze gemeente goed in de gaten, zo ook het dossier rond de Paddepoelsterbrug. We hebben begrepen dat er afgelopen week een bijeenkomst is geweest waarbij een voorkeurslocatie is gepresenteerd. Als partij zijn we blij dat de brug er komt, maar we hebben wel zorgen over het participatietraject. Bewoners laten aan OOG Tv weten dat zij zich niet gehoord voelen. Als partij zijn we daar van geschrokken.”

Wethouder Philip Broeksma: “Proces is niet afgerond”
Wethouder Broeksma: “De plannen voor de nieuwe Paddepoelsterbrug zijn nog volop in uitwerking. Het proces is niet afgerond. Wat er nu op tafel ligt is een plan van een ingenieursbureau dat op ons verzoek onderzoek heeft gedaan. Morgen (donderdag, red.) vindt op Zernike een inloopbijeenkomst plaats voor geïnteresseerden. Voor de zomer komen wij als gemeentebestuur bij de raad met een plan, zodat u er een besluit over kunt nemen.”

“Dat het proces niet goed is doorlopen, dat werp ik verre van mij”
Broeksma is geïrriteerd als het gaat om een aanval van de bewoners op het participatieproces: “We hebben een erg uitgebreid participatieproces doorlopen. Daar zijn niet alleen bewoners bij betrokken, maar ook belangenorganisaties en stakeholders. En natuurlijk kunnen belangen dan botsen. Ik heb er alle begrip voor dat mensen niet blij zijn met een bepaalde uitkomst. Maar dat je zegt dat een participatieproces niet goed is doorlopen, dat is iets wat ik verre van mij werp. Ik vind het ook jammer dat ik niet in de gelegenheid ben geweest om op dit verhaal te reageren.”

“Er zijn gesprekken geweest, bijeenkomsten”
“Voor uw beeldvorming: de realisatie van een nieuwe brug is eind 2021 overgegaan van het Rijk naar de gemeente. Wij zijn nu ongeveer een jaar verantwoordelijk voor het project. Daarmee kun je dus ook helemaal niet zeggen dat de uitkomst van het traject drie jaar geleden al vast lag. In de tussentijd is er een uitgebreid traject doorlopen. In het hele zoekgebied hebben we gezocht naar mogelijke locaties. Er zijn negentien plekken op tafel gelegd, waarvan een groot deel door omwonenden is aangedragen. Al die opties hebben we bekeken. Omwonenden hebben veel invloed gehad. Er zijn vier bijeenkomsten geweest, er zijn groepsgesprekken georganiseerd. Er zijn analyses gemaakt van de reistijden, er zijn 3D-animaties ontwikkeld van wat kansrijk is. Tijdens het proces is duidelijk geworden dat omwonenden verschillende meningen hebben. De bewonersgroep Brug T’rug spreekt niet namens alle bewoners. Er zijn ook bewoners die juist heel blij zijn met het proces en de resultaten, en ik zal u ook eerlijk zeggen dat er ook bewoners zijn die liever helemaal geen brug willen.”

“Rol van Rijkswaterstaat is beperkt”
“In uw vragen vraagt u ook naar de samenwerking met Rijkswaterstaat. De bouw van een nieuwe Paddepoelsterbrug is een gemeentelijk project waarbij we dit uit kunnen voeren met een bijdrage van het ministerie. De rol van Rijkswaterstaat is beperkt. Ze zijn uiteraard aanwezig bij de overleggen en ze zijn ook de vergunningsverlener. Om het helder te krijgen: toen toenmalig verkeersminister Van Nieuwenhuizen moest kiezen tussen geen brug of een hoge brug was er de voorkeur vanuit Den Haag om geen nieuwe brug aan te leggen. Vanuit uw raad is er druk gezet, waardoor er nu toch een brug komt.”

Vincent Boswijk (D66): “Hoe kunnen wij participatietrajecten beter managen?”
Boswijk: “Ik wil mij niet plaatsen in het frame dat de bewoners neerleggen, maar ik heb de mogelijkheid willen creëren dat het gemeentebestuur heeft kunnen reageren op de gevoelens die bij een deel van de bewoners leven. En wat mij zorgen baart is dat wij meer participatietrajecten hebben, waarbij uiteindelijk niet iedereen blij is met het verloop ervan. Mijn vraag is hoe wij als gemeente verwachtingen kunnen managen bij participatietrajecten zodat inwoners een positiever gevoel overhouden.”

Wethouder Philip Broeksma: “Locatie stond van tevoren niet vast, dat is volstrekt onterecht”
Broeksma: “De berichtgeving bij OOG Tv ging over één iemand die namens een groep bewoners aan de noordzijde van het Van Starkenborghkanaal spreekt. Zij spreekt namens ‘ons’, maar mij is niet duidelijk wie dat zijn. Wat ik wel weet, is dat de groep niet heel groot is, en dat er ook verschillende meningen zijn. Tijdens het proces hebben we gekeken naar verschillende locaties waar de brug gebouwd kan worden. Als gezegd wordt dat de locatie van tevoren vast stond, dan is dat volstrekt onterecht. Dat accepteer ik echt niet. Bij deze brug moeten hellingbanen gebouwd moeten worden. Daar heb je ruimte voor nodig. Dat moet passen in het landschap. Als bewoners zeggen dat zij niet zijn gehoord, dan is dat volstrekt onterecht.”

“U als raad gaat hier uiteindelijk over”
“Bij alle gesprekken die we gehouden hebben in dit traject, en ik ben zelf bij een aantal aanwezig geweest, is altijd duidelijk gemaakt dat de raad hier uiteindelijk over gaat. Dat de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing neemt. Bij die keuze bieden wij een afweegkader aan met daarin alle relevante informatie. Alle informatie die u nodig heeft om tot een goed oordeel te kunnen komen. En dit traject is altijd voor iedereen helder geweest. En nogmaals, het gaat niet alleen om de bewoners maar ook om belangenorganisaties en stakeholders. Noem de Fietsersbond, de mensen van het Pieterpad enzovoort.”