Sloop Amaliatunnel in volle gang (foto’s)

nieuws
Foto: Rieks Oijnhausen

De sloop van de Amaliatunnel is maandag begonnen. In de ochtenduren begonnen zware machines te prikken in de betonnen constructie.

De tunnel werd in 2007 aangelegd en was voor fietsers en voetgangers een belangrijke verbinding tussen het Hoornsediep Oostzijde en het fietspad bij het Noord-Willemskanaal. De tunnel, onder de Brailleweg, moet echter verdwijnen vanwege de aanleg van een ovale rotonde. Via deze rotonde kan wegverkeer straks vanaf de Brailleweg de Hereweg bereiken en andersom.

De sloop begon maandagochtend om 06.00 uur. De tunnel was al vanaf begin maart afgesloten. De afgelopen periode is Aanpak Ring Zuid bezig geweest met voorbereidende werkzaamheden. Zo is de grond rond de tunnel afgegraven. Ook zijn er proefsleuven gemaakt om te inventariseren welke kabels en leidingen er in de grond liggen. De sloop van de Amaliatunnel duurt tot en met vrijdag 31 maart. Er wordt alleen overdag gewerkt. Omwonenden zijn geïnformeerd over mogelijke overlast.

Foto: Rieks Oijnhausen
Foto: Rieks Oijnhausen