Wethouder kijkt serieus naar ‘Italiaanse toestanden’: “Ander geluid dan laconieke houding WarmteStad”

nieuws
Foto's via Partij voor de Vrijheid

De fractie van de PVV is blij met het geluid van wethouder Phillip Broeksma (GroenLinks) van Verkeer om serieus te kijken naar de wegdekproblemen in Selwerd, Paddepoel en Vinkhuizen.

Fractievoorzitter Dennis Ram van de PVV: “In het nieuwe jaar hebben we foto’s gemaakt naar aanleiding van de werkzaamheden van WarmteStad in de Orionlaan, Goudlaan en Esdoornlaan. Als partij zijn wij geschrokken de situatie aldaar. Er zijn kuilen ontstaan in het wegdek, er is sprake van opspattend grond en auto’s worden smerig. Onze vraag aan de wethouder is of wij de komende jaren vaker van deze ‘Italiaanse toestanden’ kunnen verwachten? En we willen graag weten waar mensen, die door de erbarmelijke staat van het wegdek schade hebben opgelopen, hun schade kunnen claimen.”

Wethouder Broeksma (GroenLinks): “Tijdelijk asfalt aangelegd om overlast te beperken”
Wethouder Broeksma: “Om WarmteStad te kunnen laten functioneren moet de straat worden opengebroken. Dat levert hinder op. Wij proberen die overlast zoveel mogelijk te beperken. Ook proberen we werkzaamheden te combineren. Zo zijn er locaties waar we de werkzaamheden voor WarmteStad combineren met rioolwerkzaamheden, zodat de straat maar één keer open hoeft. Op verschillende locaties hebben we tijdelijk asfalt aangelegd zodat bewoners, in de weken rond Kerstmis, gebruik kunnen maken van de straten.”

“Tijdelijk asfalt kan slecht tegen lage en hoge temperaturen”
Broeksma vertelt verder: “Tijdelijk asfalt heeft een andere kwaliteit dan het reguliere asfalt. In december hebben we korte tijd te maken gehad met temperaturen onder het vriespunt. Later liep de thermometer fors op, en hadden we ook te maken met flink wat regen. Tijdelijk asfalt kan hier slecht tegen. Hierdoor zijn er gaten ontstaan. Dit is vervelend, vooral als het leidt tot overlast. De aannemer heeft hier oog voor. Zo worden de straten regelmatig gerepareerd. Ook tijdens de kerstvakantie is dit bijvoorbeeld gebeurd. Daarnaast zijn er borden geplaatst om verkeer te waarschuwen voor de situatie.”

“Schadeclaims kunnen ingediend worden bij de gemeente”
Op den duurt wordt het tijdelijke asfalt vervangen door een reguliere laag. “Op 21 december is de Esdoornlaan geasfalteerd. De Orionlaan wordt eind-januari of begin-februari aangepakt. In de Goudlaan vinden nog rioolwerkzaamheden plaats. Hier verwachten we begin maart te kunnen asfalteren. Daarbij moet ik wel eerlijk vertellen dat deze planning afhankelijk is van de weersomstandigheden en beschikbaarheid van de aannemer. Op de vraag waar mensen schadeclaims kunnen indienen: zij kunnen zich melden bij de gemeente, bij de dienst Openbare Ruimte.”

Jimmy Dijk (SP): “De reactie van WarmteStad vond ik heel gek”
Ram: “Ik ben blij met dit antwoord. Ook omdat de wethouder de vragen serieus beantwoord en niet de laconieke houding van WarmteStad inneemt. Zelf ben ik vandaag nog op de locaties geweest. Ik heb gezien dat de gaten er nog steeds zijn. Mijn verzoek is dan ook om WarmteStad dringender aan te spreken.” Ram krijgt bijval van fractievoorzitter Jimmy Dijk van de SP: “Ik ben hier even bij gaan zitten omdat ik mij verbaasd heb over de reactie van WarmteStad. Dat is een hele gekke reactie, en ik ben blij dat de wethouder een andere toon laat horen. Zelf kom ik veel in de Orionlaan. Ik sluit me aan bij de oproep van meneer Ram, want de huidige situatie is gewoon ‘jungleachtig’.”

Evelien Bernabela (Partij voor het Noorden): “Kan er meer verlichting worden aangebracht?”
Raadslid Evelien Bernabela van de Partij voor het Noorden: “Ik was onlangs in de Goudlaan. De avond was al gevallen en ik verzonk daar bijna in één van de gaten in het wegdek. Kan er misschien meer verlichting worden aangebracht? En daarnaast vindt onze fractie het jammer dat de situatie in Vinkhuizen tot zeker begin maart zal duren.” Broeksma: “Ik denk dat de boodschap duidelijk is. We gaan actie ondernemen. Wat betreft de verlichting: dit ga ik ambtelijk navragen.”