Startsubsidie Lokale Energie steunde al dertien nieuwe initiatieven

nieuws

Dankzij de Startsubsidie Lokale Energie Groningen zijn sinds juli vorig jaar al dertien startende initiatieven ondersteund met een financiële bijdrage.

Startende lokale energiecollectieven in de provincie Groningen, of een bewonersgroep die een collectief wil oprichten, kunnen maximaal 6.000 euro aanvragen om de opstartkosten te betalen. Ook de kosten van het voor de eerste keer ontwikkelen en opzetten van een lokaal energieproject komen voor subsidie in aanmerking.

Een van die startende coöperaties is EcoThesinge, opgericht door vier dorpsbewoners, na een oproep van dorpsbelangen. EcoThesinge wil zich in eerste instantie richten op het stimuleren van, en ondersteunen bij isolatie van woningen, zoals een energiescan of de diensten van een energiecoach. Momenteel wordt er hard gewerkt om een dak van een loods vol te leggen met zonnepanelen. De bijna 100 leden van de energiecoöperatie kunnen financieel meedoen in dit project.

De meest recente uitgegeven startsubsidie is die van de LECO Oosterpoort, Lokale Energie Coöperatie Oosterpoort Duurzaam wil de energievoorziening in deze wijk gaan baseren op duurzame bronnen en zoveel mogelijk zelfvoorzienend maken. Ook wil LECO woningverbetering combineren met energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen. Om zoveel mogelijk mensen te betrekken gaat de nieuwe coöperatie de startsubsidie gebruiken voor een huisstijl, logo, en andere communicatiemiddelen. Ook is LECO druk bezig met het maken van een wijkenergieplan: een plan op maat, per pand en per straat.

Het programma wordt uitgevoerd door de Natuur en Milieufederatie Groningen, de Groninger Energiekoepel en Grunneger Power.

Deel dit artikel: