Kerkhoven als broed- en schuilplaats voor planten en dieren

De biodiversiteit in het Groningse landschap en op de Groninger kerkhoven gaat hard achteruit. Dat zeggen Landschapsbeheer Groningen en de Groninger Kerken

Veel planten, bomen en dieren die van oorsprong in Groningen voorkomen worden met uitsterven bedreigd. Daarom slaan Landschapsbeheer Groningen en Groninger Kerken de handen ineen om de biodiversiteit op deze terreinen te herstellen.

Kerkhoven zijn oases van rust in de bebouwde omgeving. Daardoor zijn deze locaties aantrekkelijke schuil- en broedplaatsen voor allerlei dier- en plantensoorten. Met een goede inrichting en beheer kan een kerkhof daarom een enorme kans zijn voor meer biodiversiteit.

“We gaan op tien deelnemende terreinen aan de slag om deze zo optimaal mogelijk in te richten en te beheren voor een hoge soortenrijkdom, zonder afbreuk te doen aan de cultuurhistorische waarden van het kerkhof”, vertelt Anita Pronk-Pigmans van Landschapsbeheer Groningen. “We helpen de beheerders bij het ontwikkelen en uitvoeren van praktische maatregelen en het maken van natuurvriendelijke beheerplannen. Deze plannen maken we op basis van een onderzoek naar de ecologische waarden en kansen op ieder terrein. Dit doen we bijvoorbeeld door nestkasten op te hangen, aanplant van struiken, bomen of bollen of door juist minder vaak te maaien.”

Twee van de kerkhoven liggen in de gemeente Groningen, in Thesinge en Garmerwolde. Het project wordt financieel gesteund door de Provincie Groningen en het Dinamo Fonds.