Minister twijfelt aan beslissing RUG om geen nieuwe hoogleraar Fries aan te stellen

nieuws
Foto: Martijn Beekman voor Rijksvoorlichtingsdienst

Minister Hanke Bruins-Slot hoopt dat er spoedig een nieuwe hoogleraar Fries wordt aangesteld bij de Rijksuniversiteit Groningen. Dat stelde de minister van Binnenlandse Zaken donderdagmiddag, tijdens haar Rede fan Fryslân in het provinciehuis van onze buren.

“Gezien het belang dat ik hecht aan de Friese taal en cultuur maak ik me zorgen dat het de universiteit niet is gelukt om de functie van hoogleraar Fries op hetzelfde niveau voort te zetten”, stelt Bruins-Slot.

De minister stelt daarnaast te twijfelen of de opvolging van hoogleraar Goffe Jensma door docent Anne Merkuur (en daarmee geen invulling van de positie van hoogleraar) niet in strijd is met de afspraken die het Rijk en de universiteit hebben gemaakt over het bevorderen van het wetenschappelijk onderwijs van het Fries. Daarmee volgt ze mening die de vertrekkend hoogleraar vorige maand nog uitte rond de beslissing van de RUG.

De universiteit liet bij de aanstelling van Merkuur weten pas over een paar jaar weer een nieuwe ‘echte’ hoogleraar Fries wordt geworven voor de universiteit, omdat Merkuur te licht werd bevonden voor een positie als hoogleraar. “Ik hoop dat dit spoedig alsnog gebeurt”, sprak Bruins Slot donderdagavond uit. “Ik vind het belangrijk en noodzakelijk dat we met de provincie en de Rijksuniversiteit Groningen in gesprek gaan. Ik trek hier graag samen met de provincie (lees: Friesland) op.”

Bruins Slot deed haar uitspraken tijdens de elfde Rede van Fryslân, een jaarlijks terugkerende toespraak van een prominent persoon van buiten Friesland over de toekomst van de provincie. Omroep Fryslan deed verslag van deze toespraak. De volledige toespraak is terug te lezen op de website van de Leeuwarder Courant.

Deel dit artikel: