‘Studenten: eerst maximaal lenen bij DUO, anders geen bijzondere bijstand voor energiekosten’

nieuws
Foto: Rieks Oijnhausen

Studenten in Groningen die in aanmerking willen komen voor bijzondere bijstand, bijvoorbeeld als ze in de problemen komen door een hoge energierekening, moeten eerst het maximale lenen bij DUO. Dat meldt wethouder Eelco Eikenaar dinsdagmiddag aan de raad, na onderzoek van de stadsadvocaat.

Verschillende raadsfracties, onder aanvoering van Student en Stad, waren drie weken geleden al bang dat de gemeente niet in staat zou zijn om haar eigen plan te trekken binnen de landelijk geldende regels voor bijzondere bijstand. Eikenaar deed destijds de toezegging richting de raad om te onderzoeken of de gemeente van de regels af kon wijken.

“We hebben de stadsadvocaat gevraagd om, in aanvulling op het oordeel van onze eigen juristen, een advies op te stellen. Helaas hebben ook zij geconstateerd dat de onbenutte leencapaciteit van studenten inderdaad geldt als voorliggende voorziening bij het beoordelen of iemand in aanmerking komt voor de bijzondere bijstand”, schrijft Eikenaar dinsdagmiddag aan de raad. “Graag hadden we gezien dat we de leencapaciteit bij de beoordeling buiten beschouwing hadden kunnen laten, omdat we het onwenselijk vinden dat studenten zich nog meer in de schulden moeten steken om de energierekening te kunnen betalen. Dit blijkt echter geen optie.”

De wethouder benadrukt zich onverminderd in te zetten voor meer geld uit Den Haag om de verwachte toeloop van studenten op de individueel bijzondere bijstand binnen te krijgen. De bijzondere bijstand is (vooralsnog) de enige manier waarop studenten met een kleine beurs compensatie kunnen krijgen voor de sterk gestegen energiekosten en voedselprijzen. De gemeente kan, door gebrek aan geld uit Den Haag, niet alle studenten met een laag inkomen compenseren. Deze uitsluiting van studenten zorgt voor veel weerstand bij studentenorganisaties en binnen de Groningse politiek. Begin oktober werd er nog geprotesteerd tegen de beleidsregel van het Kabinet op de Grote Markt.