Remkes: nu niet tornen aan doelstellingen van stikstofbeleid

nieuws
Foto: Martijn Beekman / Gemeente Den Haag

De regering moet niet nu al tornen aan een van de voornaamste doelstellingen van het stikstofbeleid, namelijk een halvering van de uitstoot in 2030. Dat is het advies van stikstofbemiddelaar Johan Remkes.

Het kabinet moet de komende periode wel kijken of dat doel overal in ons land haalbaar is, aldus Remkes. Hij maakt deze en andere adviezen woensdagmiddag vanaf 13.00 uur bekend. Remkes heeft de afgelopen maanden het hele land doorgereisd om te overleggen tussen het kabinet, bestuurders en de landbouwsector. Boeren protesteren al lange tijd heftig tegen de plannen omdat velen van hen zouden moeten stoppen of veel minder vee mogen houden.

Remkes adviseert het kabinet om gewoon aan de slag te gaan met 2030 als stip op de horizon. Wel moet over enkele jaren bekeken worden of hier en daar enige flexibiliteit mogelijk is.

De bemiddelaar raadt het kabinet ook aan, gedwongen uitkoop toe te passen bij bedrijven die veel stikstof uitstoten in de buurt van kwetsbare natuurgebieden. Deze ondernemers, waaronder grote boerenbedrijven, moeten dan wel een compensatie krijgen.