Groningen kende laagste economische groei van Nederland tussen 1995 en 2019

nieuws
Foto: Rick van der Velde

De provincie Groningen was in de afgelopen vijfentwintig jaar de regio met de zwakste economische groei van Nederland. Dat meldt het CBS maandagochtend, na onderzoek naar de regionale economische groei in de periode 1995-2019.

De Nederlandse economie was in 2019 bijna 62 procent groter dan in 1995. Groningen kende, met een 11 procent economische groei, de laagste toename in haar bijdrage aan het Nederlandse BBP. Met name de regio rond Delfzijl en omgeving kende weinig economische groei, maar ook het gebied ‘overig Groningen’ (waar ook onze gemeente bij hoort) kende slechts 9,2 economische groei.

Afbouw gaswinning is de oorzaak

Volgens het CBS is de afbouw van de gaswinning een belangrijke verklaring voor de lage economische groei in Groningen. Door de afbouw van de gaswinning is het aandeel van de bedrijfstak nijverheid (geen bouw) en energie gedaald naar 28 procent van de Groningse economie.  Als de gaswinning niet wordt meegerekend, komt de economische groei van Groningen in de periode tussen 1995 en 2019 uit op ongeveer vijftig procent.

Maar ook de krimp van de industrie (met name rond Delfzijl) en droeg bij aan het lage groeicijfers. Opvallend genoeg groeiden in de omgeving van de Stad de bedrijfstakken landbouw, bosbouw, visserij, overheid en zorg juist harder dan in Nederland als geheel.