College wil camera’s in Folkingestraat nog een jaar laten hangen

nieuws
Foto: Chris Castillo from FreeImages

Als het aan het gemeentebestuur ligt, wordt het cameratoezicht in de Folkingestraat voortgezet tot 1 oktober volgend jaar. De camera’s hebben hun nut volgens het college van burgemeester en wethouders bewezen, met name tijdens de afgelopen zomermaanden.

Volgens het gemeentebestuur zorgden de camera’s vorig jaar duidelijk al voor een afname in de overlast in de ‘Gele Loper’ (de Haddingestraat, de Folkingestraat en de omgeving) en ook dit jaar bleef het tot en met april relatief rustig in de omgeving. Het college zag echter een duidelijke kentering in de situatie tijdens de maanden juni en juli. De buurt had vaker last van drugsdealers en halverwege juli vond er zelfs een drugsgerelateerd schietincident plaats in de Haddingestraat.

Het stadsbestuur nam meteen maatregelen. In het gebied kwam een samenscholingsverbod en Cafe d’Olle Grieze moest dicht. De politie startte een uitgebreide actie in de Gele Loper en hield verschillende personen aan in de omgeving. Volgens het college waren de camera’s in de straat daarbij cruciaal. “We zien dat camera’s een preventieve werking hebben, maar ook dat de politie efficiënter op kan treden indien noodzakelijk. Camera’s vergroten de kans om de aanleiding van een conflict te achterhalen, bewijzen te verzamelen en personen te herkennen in hun strafbare gedragingen”, aldus het college.

Waterbed-effect

Volgens het gemeentebestuur is het, na de ‘stevige politie-inzet’ in het gebied, nu weer relatief rustig in de buurt. Daarbij is er volgens het college wel enige sprake geweest van een vorm van ‘waterbed-effect’, een verplaatsing van de overlast naar andere plekken in de binnenstad en omgeving. Dat was iets waar verschillende raadsfracties bang voor waren, toen burgemeester Schuiling eind vorig jaar toestemming vroeg om de camera’s een jaar te laten hangen.

“In het begin van de zomer werd het waterbed-effect wel zichtbaar op de momenten dat er druk wordt gezet vanuit politie en handhaving, vooral net na het schietincident op 9 juli”, aldus het college. “Diverse bekende drugsdealers waren niet meer actief in de Haddingestraat, maar zijn nu te vinden in de omgeving van onder andere de Ubbo Emmiusstraat, het Gedempte Zuiderdiep en de Winschoterkade. Na de sluiting van de d’Olle Grieze in de Haddingestraat, staat een aantal bekende dealers nabij café Pierement. Dit zegt ons dat men weer op zoek is naar een plek om te dealen.” De dealers komen echter niet allemaal uit de Haddingestraat en het probleem op de ‘nieuwe’ dealplekken bestaat volgens het college al langer. Wel zet de gemeente extra in op handhaving in deze gebieden.

Niet op lauweren rusten

Ondanks het feit dat de overlast in de gele loper niet is toegenomen en dat na het schietincident het voorlopig even rustiger is geworden, blijft het volgens het gemeentebestuur zaak om de openbare orde in dit gebied te blijven handhaven. De camera moeten daarom zeker een jaar langer blijven hangen, aldus het college: “Er is breed draagvlak bij de omwonenden en ondernemers voor de verlenging van cameratoezicht in de gele loper. Omwonenden en de ondernemers vinden de veiligheid en leefbaarheid van de gele loper van groot belang en ook cameratoezicht vinden zij een goed en extra hulpmiddel.”